Taken programmamanager Bestuursakkoord Bonaire naar Openbaar Lichaam en het Rijk

Gezamenlijk persbericht van RCN, OLB en BZK

De programmamanager Bestuursakkoord op Bonaire, Danny Rojer, heeft in goed overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk zijn taken, per 1 oktober, overgedragen aan beide organisaties.

Handen schudden na akkoord

De rol van programmamanager Bestuursakkoord werd in november 2018 in het leven geroepen toen het Bestuurscollege van Bonaire en de staatssecretaris van BZK het Bestuursakkoord Bonaire ondertekenden. De programmamanager, die in maart 2019 startte, was verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het Bestuursakkoord, voor rapportage van de voortgang en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Het Bestuurscollege van Bonaire en het ministerie van BZK concluderen dat in deze fase de monitoring en coördinatie op de uitvoering van het Bestuursakkoord wordt neergelegd bij de partijen die het akkoord hebben getekend en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Dit moment wordt daarnaast gebruikt door het Bestuurscollege en het Rijk om de afgelopen periode gezamenlijk te evalueren, en vooruit te kijken naar de resterende looptijd van het Bestuursakkoord en de prioriteiten voor deze periode.

De huidige situatie op Bonaire vraagt om een nieuwe samenwerkingsstructuur rond het Bestuursakkoord. Het Bestuurscollege en het Rijk werken samen om de doelen zoals gesteld in het akkoord te behalen. Waar in de beginperiode nog gezocht moest worden naar de manier van samenwerken en monitoring, is er inmiddels een manier van werken ontstaan waarin deze taken en verantwoordelijkheden zijn geborgd. Zo is de functie van Eilandsecretaris sinds 1 maart van dit jaar ingevuld en is het Bureau Eilandsecretaris versterkt. Deze functie en het bureau vervullen een cruciale functie aangezien dit de plek is waar alle dossiers samenkomen. Ook is een Verandermanager gestart die werkt aan de organisatieontwikkeling; een belangrijk thema in het Bestuursakkoord. Aan de zijde van het Rijk is de coördinatie op de uitvoering van het akkoord in handen van het ministerie van BZK.