Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket

Sinds maart 2020 is in Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregelen voor de economische gevolgen van het coronavirus van kracht. In totaal maakte bijna de helft van de bedrijven gebruik van een financiële tegemoetkoming in loonkosten en vaste lasten in 2020. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

Centraal Bureau voor Statistiek

Van de bedrijven in Caribisch Nederland deed op Bonaire 45 procent, op Saba 55 procent en op Sint Eustatius 47 procent een beroep op overheidssteun in tegemoetkoming van loonkosten en/of vaste lasten.  

CBS Noodpakket NL

Werkgevers vroegen voor 4 020 banen tegemoetkoming in loonkosten aan. Het betreft hier banen van werknemers en zelfstandigen. Het overgrote deel van deze aanvragen kwam uit de horeca. In deze sector kregen 200 bedrijven voor 1 290 banen steun uitgekeerd, bijna allen op Bonaire (1 190). In de sector handel deden 200 bedrijven een beroep op het noodpakket. Zij ontvingen voor 500 banen een tegemoetkoming in de loonkosten.  

CBS Noodpakket - Grafiek 2 NL

Bronnen

Tabel - Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2020: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/13/omvang-noodpakket-coronavirus-caribisch-nederland-2020