Caribisch Nederland: relatief veel tijdelijke werknemers op Saba

In 2018 had 72 procent van de 15- tot 75-jarigen op Caribisch Nederland betaald werk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba telden in 2018 respectievelijk 11,2 duizend, 1,9 duizend en 1,2 duizend werkenden. Het percentage werkenden met een tijdelijk dienstverband was het hoogst op Saba (22 procent). In bijna alle grote bedrijfstakken op Saba werkten relatief veel mensen met een tijdelijk contract. Dit blijkt uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) 2018 van het CBS.

CBS Arbeid 2018

Kwart van de tijdelijke werknemers jonger dan 25 jaar

In 2018 was meer dan de helft van de tijdelijke werknemers op Saba (59 procent) en Bonaire (54 procent) vrouw. Op Sint Eustatius ging het om minder dan de helft (43 procent). Op alle drie eilanden was ongeveer een kwart van de tijdelijke werknemers jonger dan 25 jaar.

Ruim de helft van de tijdelijke werknemers op Bonaire (54 procent) en Sint Eustatius (58 procent) was geboren op een van de eilanden van het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk, te weten Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Op Saba was dat 48 procent. Op Saba (36 procent) en Sint Eustatius (33 procent) was een relatief groot deel van de tijdelijke werknemers afkomstig uit andere Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. Op Bonaire was dat 23 procent. Vergeleken met Bonaire (1 procent) en Sint Eustatius (1 procent) werkten er onder de tijdelijke werknemers op Saba ook relatief veel Noord-Amerikanen (6 procent). Op Saba is een Amerikaanse medische universiteit gevestigd.

CBS Arbeid

Veel tijdelijke werknemers in de horeca en bouwnijverheid

Bonaire 

De grootste bedrijfstak op Bonaire is het openbaar bestuur en de overheidsdiensten. In 2018 had 11 procent van de werkenden in deze bedrijfstak een tijdelijk dienstverband. Ook de horeca en gezondheidszorg zijn relatief grote sectoren waar naar verhouding veel tijdelijke krachten werkten. Binnen de horeca had 26 procent een tijdelijk contract, in de gezondheids- en welzijnszorg 20 procent.

Sint Eustatius 

Op Sint Eustatius is een grote olieterminal. In 2018 was de industrie de grootste bedrijfstak op het eiland. Met 18 procent hadden daar ook relatief veel werkenden een tijdelijk dienstverband. Alleen in de bouwnijverheid lag dat aandeel (22 procent) nog iets hoger.

Saba 

Op Saba zijn het openbaar bestuur en de onderwijssector sterk vertegenwoordigd. In het openbaar bestuur was het percentage tijdelijke krachten ongeveer even hoog als bij de andere eilanden. In het onderwijs was het percentage tijdelijke krachten twee keer zo hoog (27 procent) als op Bonaire en Sint Eustatius. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg, de bouwnijverheid en handel waren deze percentages relatief hoog met 37, 34 en 27 procent.

CBS Arbeid
CBS Arbeid 2018

Bronnen:

StatLine – Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83165NED/table?dl=23241

StatLine - Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008 http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83169NED/table?dl=200AB