EUTEL N.V., de regering van Sint Eustatius en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgen voor sneller en goedkoper internet

De overheid van Sint Eustatius en EUTEL N.V. zijn erin geslaagd om voor de komende vijf jaar een aantrekkelijke overeenkomst te sluiten met Saba Statia Cable System B.V. (SSCS B.V.) voor internetcapaciteit. SSCS BV is eigendom van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Dit resulteert in meer internetcapaciteit tegen lagere kosten. De komende maanden zullen directe verbindingen tot stand worden gebracht tussen Sint Eustatius en Miami, een groot internationaal internetknooppunt waar de internetcapaciteit relatief goedkoper is. Sint Eustatius wordt via twee routes verbonden met Miami, zodat als de ene verbinding wegvalt de andere route het kan overnemen, de zogenaamde ‘geografische redundantie’.

Sneller internet

Zodra de directe verbindingen met Miami tot stand zijn gebracht, waarschijnlijk begin 2021, profiteert iedereen op Sint Eustatius ervan. De financiële voordelen van deze deal zullen volledig worden overgedragen aan de klanten en bedrijven van Sint Eustatius. Alle consumentenpakketten krijgen een verlaging van het maandtarief en alle aansluitingen krijgen aanzienlijk hogere snelheden dan nu het geval is. Later dit jaar publiceert EUTEL N.V. de nieuwe snelheden en tarieven van de pakketten. Bovendien zullen deze hogere snelheden het voor EUTEL N.V. mogelijk maken om televisie van hogere kwaliteit te leveren. Deze prijsverlaging komt bovenop de onlangs aangekondigde verhoging van de maandelijkse subsidie ​​van de Nederlandse overheid van $ 25 (2020) naar $ 35 (2021) op alle internetaansluitingen op Sint Eustatius.

De overheid van Sint Eustatius en EUTEL N.V. zijn verheugd over deze prijsverlagingen en aanzienlijk hogere internetsnelheden om bedrijven en overheid efficiënter te laten werken. Studenten kunnen van huis uit leren, terwijl algemene consumenten in contact kunnen blijven met vrienden en familie in het buitenland.

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, is tevens verantwoordelijk voor Informatiemaatschappij & overheid en is dan ook blij met de uitbreiding van de mogelijkheden door deze overeenkomst. Niet alleen in Europees Nederland zet hij zich in voor toegang tot digitalisering, maar ook in Caribisch Nederland. Ook Saba is uitgenodigd om van dit aanbod gebruik te maken.

De regering van Sint Eustatius en EUTEL N.V. bereikten deze overeenkomst met de hulp van Netherlands Telecom Consulting and Support (NTCS), een onafhankelijk adviesbureau, dat EUTEL N.V. ondersteunde bij het uitwerken van verschillende scenario's om de koopprijs aanzienlijk te verlagen en de internetcapaciteit te vergroten ( ook wel 'IP-doorvoer' genoemd). In voornoemde projecten werkten partijen samen met SSCS B.V.. Dit bedrijf exploiteert de onderzeese kabel die Sint Eustatius en Saba verbindt met andere onderzeese kabelsystemen op de naburige eilanden St. Maarten, St. Barts en St. Kitts.