Voortgang repatriëren ingezetenen

Na evaluatie van de eerste groep repatrianten die op 17 april jl. arriveerde, komt op 10 mei 2020 een volgende repatriëringsvlucht op Bonaire aan. Het gaat om ingezetenen die in de Verenigde Staten en op Aruba waren gestrand. Gezien de logistieke complexiteit wordt de planning van repatriëring bijna dagelijks bijgesteld.

plane

Er hebben zich vanuit de Verenigde Staten 42 en vanuit Aruba 12 Bonairiaanse ingezeten aangemeld die in aanmerking komen voor repatriëring. Omdat het Amerikaanse Consulaat te Curaçao, een vlucht naar Aruba organiseert om Amerikaanse burgers te repatriëren, hebben Aruba, Curaçao en Bonaire deze mogelijkheid aangegrepen om ook eigen gestrande ingezetenen terug te laten keren naar huis. De vlucht vertrekt uit Fort Lauderdale naar Aruba. Vanuit Aruba wordt aansluitend een charter ingezet om ingezetenen terug te halen naar Bonaire. Ingezetenen in zowel Amerika als Aruba zijn persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen aan deze vlucht.

In een eerdere concept-planning van de taskforce repatriëring werd de mogelijkheid onderzocht om personen uit Colombia en de Dominicaanse Republiek terug te halen. Dit blijkt, mede door de huidige lockdown in de Dominicaanse republiek, momenteel niet haalbaar. Het terughalen van ingezetenen uit Colombia wordt wel voortgezet, er zijn inmiddels ruim 20 ingezetenen teruggekeerd. De overige ingezetenen uit Colombia zullen teruggehaald worden zodra de zorg- en opvangcapaciteit dit weer toelaten.

Complex proces

Om het risico van verspreiding van het coronavirus te beperken, is het van belang dat de repatriëring gecontroleerd en gefaseerd plaatsvindt. Doordat nog ruim 250 ingezetenen verspreid zitten over meer dan 20 landen is het een logistiek complex proces. Er dient rekening gehouden te worden met lokale maatregelen in de verschillende landen, beschikbare vluchten en het zo efficiënt mogelijk inzetten hiervan. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat de lokale zorg- en opvangcapaciteit overbelast raakt. Daarom wordt de planning bijna dagelijks herzien.

Momenteel wordt er gewerkt aan het uitbreiden van de lokale zorg- en opvangcapaciteit,  zodat er grotere groepen gelijktijdig kunnen worden gerepatrieerd en het proces om iedereen naar huis te halen versneld kan worden. De situatie wereldwijd verandert echter dagelijks. Daarom worden ingezetenen die in het buitenland gestrand zijn persoonlijk geïnformeerd zodra een concrete datum voor de eerstvolgende vlucht vaststaat en of zij hiervoor in aanmerking komen.