Herbenoeming gezaghebber Saba

Op voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de heer Jonathan Johnson bij Koninklijk Besluit van 24 april 2020 herbenoemd als gezaghebber van het Openbaar Lichaam Saba.

Johnson

De heer Johnson is sinds 2 juli 2008 gezaghebber van Saba. Dit is zijn derde ambtstermijn. Daaruit spreekt waardering voor het werk van de heer Johnson en zijn bijdrage aan de bestuurlijke stabiliteit van Saba. De herbenoeming gaat in op 1 juli 2020 en sluit aan bij de huidige benoemingstermijn.

De staatssecretaris van BZK feliciteert de gezaghebber met zijn herbenoeming en kijkt uit naar een constructieve samenwerking.