Herbenoeming gezaghebber Bonaire

Op voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de heer Edison Rijna per Koninklijk Besluit van 24 april 2020 herbenoemd als gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Gezaghebber Edison Rijna

De heer Rijna is sinds 20 augustus 2014 gezaghebber van Bonaire.

Daarvoor was hij werkzaam als waarnemend gezaghebber van Bonaire. De herbenoeming gaat in op 20 augustus 2020 en sluit aan bij de huidige benoemingstermijn.

De staatssecretaris van BZK feliciteert de gezaghebber met zijn herbenoeming en kijkt uit naar een constructieve samenwerking.