Publieke Gezondheid: “Heeft massaal testen op het Coronavirus nut?”

Via sociale media gaan er veel meningen rond over het wel of niet testen op het Coronavirus. Veel mensen zijn van mening dat er massaal getest zou moeten worden. Vanuit de afdeling Publieke Gezondheid lichten wij het testbeleid toe.

microscope

Internationaal medisch protocol

Er is een internationaal medisch protocol ingericht op basis van wetenschappelijke kennis en van ervaringen elders. Volgens dat medisch protocol wordt er zorgvuldig afgewogen wanneer testen reëel is en wanneer het onnodig is. Iemand die niet in aanraking is geweest met het virus kan geen Coronaziekte krijgen. Als er klachten zijn die kunnen wijzen op Coronaziekte (koorts + hoesten of ademhalingsproblemen) dan dient men de huisarts te bellen.


Diagnose stellen

De huisarts kent de voorgeschiedenis van de patiënten. De huisarts beoordeelt de klachten en legt bij twijfel contact met de specialist infectieziekten. Deze dokter beoordeelt de patiënt opnieuw en zoekt, in samenwerking met de afdeling Publieke Gezondheid, uit of en wanneer de patiënt in contact geweest kan zijn met een Corona patiënt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de patiënt in de laatste 14 dagen in risicogebied is geweest. Mensen die langer dan 14 dagen geleden in een risicogebied zijn geweest kunnen niet besmettelijk zijn en hoeven dus niet getest te worden. De incubatietijd van het virus varieert van 2-12 dagen. Om een veilige marge in acht te nemen wordt 14 dagen aangehouden.

Massaal preventief testen?

Indien er geen verschijnselen zijn heeft testen geen enkele zin, ook niet bij enkele klachten. Er zijn veel verschillende ziektebeelden die overeenkomen met de klachten die bij het Coronavirus horen. Het is aan de deskundigheid van een arts om hierover te oordelen. Om over te gaan tot testen moet er een aanleiding zijn.

Bij een reëel risico dat er een besmetting heeft plaatsgevonden wordt de test afgenomen. De patiënt gaat dan direct in isolatie tot de uitslag van de test bekend is. Mocht die positief zijn dan wordt de isolatie voortgezet. Op die wijze wordt de besmettingskans voor anderen verkleind. Tot nu toe is er nog geen geval van Corona vastgesteld op Bonaire.


Hoeveelheid testmateriaal

Er is op dit moment voldoende test- en beschermingsmateriaal op Bonaire. We weten niet hoe lang deze situatie zal duren en hoe de bevoorrading in de toekomst zal zijn, daarom wordt er verstandig omgegaan met de beschikbare materialen. De verdeling en toevoer naar Caribisch Nederland wordt gecoördineerd door VWS via het RIVM en Publieke Gezondheid Bonaire.