Update BOPEC (4)

Het inspectieteam van ILT, RWS, I-SZW en de brandweer heeft in oktober 2019 een vervolginspectie bij BOPEC uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat vrijwel alle verbeterprojecten door een gebrek aan geld zijn stilgevallen.

Bopec

Als gevolg daarvan mag BOPEC de beide steigers niet meer gebruiken voor de aan- en afvoer van brandstoffen. Met de nu nog aanwezige stookolie wordt dagelijks brandstof per tankauto geleverd aan de energiecentrale Contour Global. BOPEC krijgt nog een kans om tijdens de komende inspectie in april 2020 aan te tonen dat de geplande verbeterprojecten op korte termijn en op veilige wijze kunnen worden uitgevoerd.