Statia gaat nieuwe bestuurlijke fase in, in voorbereiding op de verkiezingen

Op 15 februari zullen de heer Marcolino Franco en de heer Mervyn Stegers beiden hun ambtstermijn als regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris beëindigen. Dan zal een nieuwe bestuurlijk fase aanvangen, waarbij de belangrijkste focus zal liggen op de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Eilandsraad in 2020. Deze fase wordt geleid door de heer Marnix van Rij, die door de Raad van Ministers is benoemd als de nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris mevrouw Alida Francis.

Regeringscommissaris Sint Eustatius

De heer Mike Franco en de heer Mervyn Stegers zijn twee jaar geleden aangetreden toen de Tijdelijke Wet Taakverwaarlozing Sint Eustatius op 6 februari 2018 in werking trad, wat resulteerde in het bestuurlijk ingrijpen van de Nederlandse overheid. De eerste fase was gericht op de wederopbouw van de infrastructuur van het eiland en de reorganisatie van de kern van het ambtenarenapparaat. “Sint Eustatius is op de goede weg. Bijna alle infrastructurele en organisatorische projecten bevinden zich in de implementatiefase of zullen in 2020 worden voltooid ”, aldus de heer Franco.

Franco en Stegers zijn van mening dat er de afgelopen twee jaar veel is bereikt en erkennen dat er nog werk te doen is. “Ambtenaren en de gemeenschap in zijn geheel, worden aangemoedigd om samen te blijven werken om deze zeer belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van Sint Eustatius te bereiken", zegt de heer Stegers. Om een vlotte voortzetting van het proces te garanderen, werken Franco en Stegers samen met de directeuren en unitmanagers van het openbaar lichaam Sint Eustatius, om te zorgen voor een soepele overdracht van de taken die al in gang zijn gezet en bijna zijn voltooid.

De heer Marnix van Rij en mevrouw Alida Francis zullen de taken op 15 februari overnemen. Dhr. van Rij  was lid van de Eerste Kamer van juni 2015 tot juni 2019 en partner bij Ernst & Young  tot juli 2019. In zijn huidige functie is hij strategisch adviseur voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Caribisch Nederland op Bonaire.

De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris mevrouw Alida Francis is geboren en getogen op Sint Eustatius en al dertig jaar werkzaam in het Caribisch gebied. In haar laatste functie was zij in dienst van RCN communicatie en heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van Sint Eustatius na orkaan Irma.