Nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervanger Sint Eustatius

De ministerraad in Den Haag heeft vrijdag, op voordracht van minister Knops, ingestemd met de benoeming van de nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius: de heer Marnix van Rij en zijn plaatsvervanger mevrouw Alida Francis.

Regeringscommissaris Sint Eustatius

De heer Van Rij en mevrouw Francis nemen per 15 februari de taken over van de huidige regeringscommissaris de heer Marcolino Franco en zijn plaatsvervanger de heer Mervyn Stegers. Marcolino Franco en Mervyn Stegers hebben de afgelopen twee jaar de vele partijen samengebracht om op allerlei fronten samen te werken aan de duurzame verbeteringen op Sint Eustatius. Minister Knops dankt de heren Franco en Stegers hartelijk voor hun inzet in de afgelopen twee jaar.

De nieuwe regeringscommissaris Marnix van Rij was lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 4 juni 2019. Tot medio 2019 was hij partner bij Ernst&Young belastingadviseurs. In zijn laatste functie was hij voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties strategisch adviseur voor Caribisch Nederland.
 
De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris mevrouw Alida Francis is geboren en getogen op Sint Eustatius en al dertig jaar werkzaam in het Caribisch gebied. In haar laatste functie was zij in dienst van RCN communicatie en heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van Sint Eustatius na orkaan Irma.