Schadefonds keerde in 2019 totaal 112.406 euro uit aan personen in Caribisch Nederland

Sinds 1 april 2019 komen slachtoffers van geweldsmisdrijven, gepleegd op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, in aanmerking voor een eenmalige uitkering van het Schadefonds.

Banner schadefonds NL

Op deze ‘factsheet’ ziet u een overzicht van de cijfers van 2019: er zijn het afgelopen jaar 53 aanvragen ingediend, waarvan er 28 reeds zijn toegewezen. Er zijn nog 22 aanvragen in behandeling 3 zijn afgewezen omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden. In totaal is er 112.406 euro uitgekeerd aan de 28 toegewezen aanvragers, gemiddeld 4.015 euro per persoon. 

Met de uitkering erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Voor meer informatie over het Schadefonds CN kunt u kijken op www.schadefondsCN.com.

Factsheet NL