Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voortaan jaarlijks

Op 11 en 12 november jl. voerden de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap in het Koninkrijk voor de tweede maal dit jaar een ministerieel Vierlandenoverleg.

Vierlandenoverleg
V.l.n.r.: Mw. Jorien Wuite, de heer Guillfred Besaril, de heer Rudy Lampe, mevrouw Ingrid van Engelshoven, mevrouw Marilyn Alcalá-Wallé.

Na het eerste Ministeriele Vierlanden overleg op 7 en 8 februari jl. in Curaçao, ontving de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven dit keer in Den Haag haar collega’s Marilyn Alcalá-Wallé (Curaçao), Rudy Lampe (Aruba), Gevolmachtigd minister Guillfred Besaril van Aruba (die minister Xiomara Maduro van Cultuur verving) en Gevolmachtigd Minister Jorien Wuite van Sint Maarten (die minister Wycliffe Smith verving). De Caribische ministers waren op doorreis naar de Algemene Conferentie van Unesco in Parijs – die op 13 november begon.

De ministers besloten dat het ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voortaan jaarlijks zal worden georganiseerd. In de oneven jaren zal de bijeenkomst in Nederland zijn – steeds in aansluiting op de tweejaarlijkse Algemene Conferentie van Unesco –  en in de even jaren in een van de Caribische landen. Deze afspraak staat in het Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland, dat afgelopen donderdag op 12 november in Den Haag ondertekend werd.

De ministers namen ruim 30 besluiten over hun samenwerking. Zo werd onder meer besloten dat de landen het UNESCO 2001 verdrag met betrekking tot onderwaterarcheologie gelijktijdig willen ratificeren en implementeren en gaat de Koninklijke Bibliotheek aan de slag met de bibliotheken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten om afspraken te maken over aansluiting op haar digitale bibliotheek.

De ministers spraken ook af om een extern onderzoek aan te besteden over de aansluitingsproblematiek van studenten in het Koninkrijk. Aan het volgende ministerieel vierlandenoverleg in 2020 worden, mede op basis van dit onderzoek, voorstellen gedaan ter verbetering van het studiesucces van studenten van de Caribische eilanden. Daarnaast komt er onderzoek naar de mogelijkheden van een fonds om de mobiliteit van studenten binnen het Koninkrijk te bevorderen.

Tot slot besloten de ministers zich gezamenlijk in te zullen zetten voor verdere verbetering van de communicatie en voorlichting rondom studiefinanciering, die effectief is in de Caribische context. Er komt een verkenning of terugbetaling van studieschulden aan DUO naar draagkracht ook in de Caribische delen van het Koninkrijk automatisch kan worden doorgevoerd en in 2020 wordt de tijdelijke loketfunctie van DUO op Aruba en Curaçao geëvalueerd.