Q&A’s BES(t) 4 kids

Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland.

BES(t) 4 kids is een samenwerking tussen de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de ministeries SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel van de samenwerkende partijen is het versterken van de kinderopvang en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland. De focus ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen die voor alle ouders toegankelijk is.

Wanneer ga ik er wat van merken dat er meer geld beschikbaar is?
Op dit moment is dat nog niet te zeggen. Het Openbaar Lichaam werkt dit samen met het Rijk uit. Ook moet er nog worden gesproken met de kinderopvangorganisaties. In het najaar hopen we meer informatie te kunnen geven.

Wordt de kinderopvang (volgend jaar) gratis?
Kinderopvang en naschoolse opvang zijn niet gratis. Het Openbaar Lichaam bekijkt dit de komende maanden samen met het Rijk. Ook moet er nog worden gesproken met de kinderopvangorganisaties. In het najaar hopen we meer informatie te kunnen geven.

Wat ga ik (ouder) er volgend jaar van merken?
Het zal voor elke ouder anders kunnen uitpakken. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Het Openbaar Lichaam werkt dit samen met het Rijk uit. Ook moet er nog worden gesproken met de kinderopvangorganisaties. In het najaar hopen we meer informatie te kunnen geven.

Wat betekent het voor mij als medewerker van de kinderopvang?
Kinderen goed/veilig opvangen, stelt eisen aan de medewerkers (leidsters). Dat betekent dat een medewerker moet gaan voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Wanneer aan de eisen moet worden voldaan, is nog niet bekend. In elk geval nog niet in 2020.

In het programma BES(t) 4 kids wordt samen met de openbare lichamen en de kinderopvangorganisaties een scholingsprogramma opgesteld om medewerkers op te leiden of bij te scholen. Uw kinderopvangorganisatie kan u meer informatie geven over met welk opleidingstraject u nu zou kunnen starten.

Ga ik ook meer verdienen?
Medewerkers die de juiste diploma’s hebben en in de kinderopvang werkzaam zijn, moeten daarvoor ook een faire beloning krijgen. Het Openbaar Lichaam zal met het Rijk en de kinderopvangorganisaties bekijken wat een faire beloning voor goed opgeleide medewerkers is. In het najaar hopen we meer informatie te kunnen geven.

Er komt veel op mij als kinderopvangorganisatie af. Ik heb veel vragen. Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Er gaat de komende jaren inderdaad veel veranderen. Ouders hoeven straks minder te betalen en kinderopvangorganisaties krijgen een vergoeding voor kinderen van ouders die daarvoor in aanmerking komen. Het Openbaar Lichaam werkt dit de komende tijd samen met het Rijk uit. Voor vragen kunt u terecht bij  Tamara Nicolaas via tamara.nicolaas@bonairegov.com voor Bonaire, Angela Dekker via sarsapilla5@gmail.com voor Sint Eustatius en Cadella Marten via cadella.marten@sabagov.nl voor Saba.

Als kinderopvangorganisatie moet ik mijn medewerkers opleiden en ook nog eens hun salaris gaan verhogen. Wat als ik dit niet kan betalen?
Van kinderopvangorganisaties wordt veel gevraagd. Het Openbaar Lichaam zal hierover op korte termijn met hen spreken. Dat gesprek zal de komende jaren periodiek gevoerd worden. Samen met de kinderopvangorganisaties wordt nagegaan hoe de verschillende maatregelen uitpakken en wat dit voor hen betekent, ook financieel. In het najaar hopen we meer concrete informatie te kunnen geven.

Nu al is duidelijk dat kinderopvangorganisaties die voldoen aan de eilandsverordening kinderopvang in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning vanuit het programma BES(t) 4 kids. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Voldoet u nu niet aan de huidige verordening neem dan zo snel mogelijk contact op met Tamara Nicolaas via tamara.nicolaas@bonairegov.com voor Bonaire, Angela Dekker via sarsapilla5@gmail.com voor Sint Eustatius en Cadella Marten via cadella.marten@sabagov.nl voor Saba.

Kan iedereen nu al bij de kinderopvang terecht? Of zijn er nog steeds wachtlijsten?
Helaas zijn er bij bepaalde organisaties nog wel wachtlijsten. Maar het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen gebruik kan maken van de kinderopvang. Dat zal niet van de ene op de andere dag kunnen. Er zijn op dit moment onvoldoende plaatsen voor alle kinderen beschikbaar. Ook moet er voldoende personeel zijn.

In het programma BES(t) 4 kids wordt hard gewerkt om dit te realiseren. Dat wordt nog een hele klus. Op alle drie de eilanden zullen maatregelen genomen worden om wachtlijsten te verkleinen en kinderopvang en buitenschoolse opvang voor meer ouders toegankelijk te maken.    

Als kinderopvangorganisatie moet ik voorschoolse educatie gaan aanbieden. Wat moet ik daarvoor doen?
Voorschoolse educatie wordt aangeboden door een speciaal pedagogisch programma te hanteren. Als u als kinderopvang het High Scope (Kaleidoscoop)programma volgt, voldoet u waarschijnlijk aan een belangrijke voorwaarde om voorschoolse educatie aan te bieden. Er zijn ook andere pedagogische programma’s voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE), zoals Piramide en Opstapje. VVE programma’s richten zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor taalontwikkeling.

Als schoolorganisatie ben ik bezig met de IKC-ontwikkeling. Wat betekent het programma BES(t) 4 kids voor de school?
Het programma BES(t) 4 kids richt zich op het versterken van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen. Dat heeft dus ook betrekking op de integrale kindcentra (IKC). Bij het programma BES(t) 4 kids is de doorlopende ontwikkellijn van het kind uitgangspunt voor alle organisaties in de keten: kinderopvangorganisaties, scholen en jeugdzorgorganisaties. Het programma BES(t) 4 kids is dus een kans voor de IKC-ontwikkeling. Het Openbaar Lichaam zal hierover op korte termijn met de scholen spreken. Dat gesprek zal de komende jaren periodiek gevoerd worden.

Volg de Facebookpagina BESt 4 Kids om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen binnen dit programma.