Dag van kandidaatstelling kiescolleges voor de Eerste Kamer aanstaande

Op 20 maart 2019 kunnen Nederlanders in Caribisch Nederland hun stem uitbrengen op kandidaten voor de kiescolleges voor de Eerste Kamer.

De dag van kandidaatstelling voor de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op maandag 4 februari 2019. Op deze dag leveren kandidaten een kandidatenlijst in bij het centraal stembureau van het betreffende openbaar lichaam. Daarnaast gelden de volgende eisen voor kandidaatstelling.

Kandidaten

Voor lidmaatschap van een kiescollege is het Nederlanderschap vereist. Men moet ingezetene zijn van het openbaar lichaam, minimaal achttien jaar zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten moeten door de politieke partijen of individuele kandidaten op 4 februari 2019 tussen 09:00 uur en 17:00 uur worden ingeleverd bij het centraal stembureau van het openbaar lichaam voor de verkiezing van de leden van de kiescolleges. De kandidaten kunnen op 4 februari terecht bij:

 • Bonaire
  Passangrahan, Plasa Reina Wilhelmina 1, Tel: +599 717 5332
 • Sint Eustatius
  Census Office, Chapel piece Road 1, Tel: +599 318 2027 of + 599 318 2497
 • Saba
  Census Office, Power Street 1, Tel: +599 416 3497 of +599 416 3582

Ondersteuningsverklaringen

Tevens dienen de politieke partijen per kieskring (openbaar lichaam) een minimumaantal van tien ondersteuningsverklaringen in te leveren bij de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden voor het kiescollege van de Eerste Kamer. De verklaringen zijn ondertekend door kiezers die in de kieskring (het openbaar lichaam) wonen waarvoor de kandidatenlijst wordt ingeleverd. De kiezer die een ondersteuningsverklaring wil indienen, vult hiervoor een formulier in op het kantoor van het openbaar lichaam. Ook toont degene hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar van het openbaar lichaam. Kiezers kunnen van maandag 21 januari tot en met maandag 4 februari 2019 hun ondersteuningsverklaring afleggen.

Waarborgsom

Omdat het de eerste keer is dat er een kiescollegeverkiezing wordt gehouden, moet voor elke kandidatenlijst die wordt ingeleverd een waarborgsom van 225 USD worden betaald aan het openbaar lichaam. Op de dag na de kandidaatstelling houdt het centraal stembureau een zitting tot het onderzoeken van alle vereisten voor de kandidaatstelling in iedere kieskring. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau blijkt dat het stemcijfer van de lijst minimaal 75% van de kiesdeler bedraagt.

De waarborgsom dient te worden overgemaakt op de daartoe bestemde rekening van het openbaar lichaam:

 • Rekeningnummer Bonaire
  Banknummer: 301.002.03
  T.n.v.: Openbaar lichaam Bonaire
  Adres banknummer:  J.A. Abraham Blvd. 27
  Bank: MCB (Bonaire) N.V.
  Adres bank: Bulevar Gobernador N. Debrot # 70
  Swiftcode: MCBKBQBN
  Omschrijving: Waarborgsom kandidaatstelling KK2019
   
 • Rekeningnummer Sint Eustatius
  WIB BANK  ACCOUNT: 32487505
  T.n.v.: Island-reciever St. Eustatius 
  SWIFTCODE: WISBSXSM
   
 • Rekeningnummer Saba
  Banknummer: 80004608
  T.n.v.: Island Receiver
  Adres: The Bottom, Saba
  Bank: Windward Islands Bank Ltd.
  Swift BIC: WISBSXSM
  Omschrijving: Borgstelling ERV 2019

RCN voert de voorlichtingscampagne uit in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De openbare lichamen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.

Op www.rijksdienstcn.com/kiescollege2019 vindt u relevante achtergronddocumentatie en uitgebreide informatie over de Eerste Kamer, de kiescolleges, het stemproces en kandidaatstelling.