Stand van zaken Venezolaanse vrouw Bonaire

Op maandag 18 februari is een 33 jarige zwangere vrouw uit Venezuela de toegang tot Bonaire geweigerd. De vrouw  voldeed niet aan de eisen voor toegang zoals die in de Wet Toelating & Uitzetting BES zijn gesteld.

Stand van zaken Venezolaanse vrouw Bonaire

De wet schrijft voor dat personen die niet voldoen aan de voorwaarden van binnenkomst het land dienen te verlaten. Om humanitaire redenen en om eventuele gezondheidsrisico’s te voorkomen heeft de Koninklijke Marechaussee de terugvlucht van de vrouw gecancelled en is er vanwege de zwangerschap medisch advies opgevraagd waaruit is gebleken dat de vrouw mag vliegen.

Door de geuite zorgen van de Bonairiaanse gemeenschap heeft de gezaghebber contact gezocht met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid onder wiens verantwoordelijkheid de wet Toelating & Uitzetting BES valt. Daarnaast is dit besproken met het Openbaar Ministerie, de Politie en de Koninklijke Marechaussee. 

De Koninklijke Marechaussee is zich terdege bewust  van de moeilijke situatie en is een persoonlijk gesprek met de vrouw aangegaan. In dit gesprek is uitleg gegeven dat zolang de vrouw op medisch advies mag vliegen zij, zoals de wet het voorschrijft,  het land moet verlaten. Op dit moment zijn de grenzen tussen de ABC (ei)landen en Venezuela gesloten. De Koninklijke Marechaussee heeft daarnaast met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Justitie &Veiligheid contact gehad. Hierbij is afgesproken dat als een verzoek om gezinshereniging wordt ingediend het terugkeerproces van betrokkene niet in gang wordt gezet. Inmiddels is er een verzoek om een gezinshereniging ingediend. Deze aanvraag is in behandeling bij de IND.