Danny Rojer begint 4 maart als programma manager

Danny Rojer wordt per 4 maart 2019 officieel benoemd tot programma manager bestuursakkoord Bonaire.  

Gezaghebber Rijna, Danny Rojer, staatssecretaris Knops.

Na een sollicitatieprocedure, door het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van BZK, bleek hij de geschikte kandidaat voor deze functie. Nu de formaliteiten rond zijn benoeming zijn afgerond, zal hij per 4 maart a.s. met zijn werkzaamheden beginnen. De afgelopen weken heeft hij zich al voorbereid op zijn nieuwe functie.

Danny Rojer is momenteel directeur Zorg bij Fundashon Mariadal. Deze functie heeft hij bekleed vanaf 2015. Daarvoor heeft hij diverse functies in de zorgsector bekleed in Europees Nederland.