Safe House Sint Eustatius prioriteit voor minister Dekker

Minister voor Rechtsbescherming binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, Sander Dekker, heeft op donderdag 11 april en vrijdag 12 april op Sint Eustatius bijeenkomsten gehad met stakeholders . Zij bespraken meerdere onderwerpen die belangrijk zijn voor Sint Eustatius. 

Minister Sander Dekker en waarnemend regeringscommissaris Mervyn Stegers met leden van de Multi Disciplinaire Bijeenkomst (MDO) .

In de ontmoeting met ketenpartners in de justitie- en zorgketen, politie, slachtofferhulp, huisartsen, maatschappelijk werkers en de Reclassering, was aandacht voor jeugdproblemen, huiselijk geweld en kindermishandeling en benadrukte minister Dekker dat de oprichting van een Safe House een prioriteit voor zijn ministerie is.

"Ik ben onder de indruk van de toewijding en inzet die alle betrokken partners op Sint Eustatius tonen om gezinnen die in de problemen zitten te helpen. Als ze samenwerken en hun krachten bundelen, kunnen ze echt verschil maken in het leven van mensen. Ik ben blij te zien dat de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt, vruchten afwerpen. Het hoofddoel is om misdaden te voorkomen, maar als mensen van Sint Eustatius toch slachtoffer worden van geweld, is het belangrijk dat ze een vergoeding krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat Schadefonds Geweldsmisdrijven nu ook beschikbaar is om inwoners van Sint Eustatius te helpen ", Minister Sander Dekker.

Examens

Waarnemend regeringscommissaris Mervyn Stegers en minister Sander Dekker bespraken tijdens hun vergadering onder andere het Safe House voor slachtoffers van huiselijk geweld, rehabilitatie, implementatie jeugdstrafrecht, de Bavpol (buitengewone politie) en het realiseren van detentiecapaciteit. "Onlangs hebben 15 inwoners de examens voor buitengewone politie met goed gevolg afgelegd en kunnen ze de controles uitvoeren op het gebied van milieu, vergunningen en verkeersveiligheid. Dit is bereikt door een goede samenwerking met het ministerie. “De Statiaanse gemeenschap wordt gevraagd om deze functionarissen hun volledige medewerking te verlenen", aldus wnd. regeringscommissaris Mervyn Stegers.