Dag van de Jeugdprofessional 2018 op Saba en Sint Eustatius

Op initiatief van een medewerkster heeft Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) dit jaar stil gestaan bij de Dag van de Jeugdprofessional binnen Caribisch Nederland, met op Sint Eustatius en Saba een succesvolle primeur op 28 en 30 augustus.

Dag van de Jeugdprofessional 2018 op Saba en Sint Eustatius

Op deze dagen werd aandacht besteed aan professionals die werkzaam zijn binnen de keten van jeugdhulpverlening. De dagprogramma’s waren afgestemd op het thema ‘Lokale Samenwerking’, waarbij de identiteit en het positioneren van jeugdprofessionals werd besproken, maar bovenal onderlinge samenwerkingsverbanden centraal stonden. Deelnemers waren belanghebbende partijen zoals vertegenwoordigers van de Openbare Lichamen, Mental Health Caribbean (MHC), slachtofferhulp, de zedenpolitie, naschoolse opvang gericht op 4-18 jaar en kinderartsen.

Ook vonden er workshops plaats waarbij visieborden werden opgesteld, gericht op lokale samenwerking en de toekomstige kijk hierop. Een visiebord is een tool om focus te scheppen gericht op één doel. De visieborden bevatten vragen voor de aanwezigen zoals welke rol zij spelen bij jeugdhulpverlening en wat zij het belangrijkst vinden voor een betere en efficiëntere samenwerking binnen de keten. De resultaten werden aan het einde van de workshops gepresenteerd.

In Nederland werd de allereerste Dag van de Jeugdprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op 15 september 2017 geopend door Koningin Maxima. In het belang van het kind richt JGCN zich met dit initiatief op bevordering van samenwerking binnen de keten van jeugdhulpverlening. Ook zal deze bijzondere dag worden geïnitieerd door JGCN op 14 september te Bonaire.  Want JGCN streeft naar een betere lokale samenwerking, om de best mogelijke jeugdzorg voor kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te realiseren.

Dag van de Jeugdprofessional 2018 op Saba en Sint Eustatius