Sint Eustatius sluit zich aan bij het Yarari reservaat

Op 20 september 2018 hebben mevrouw Carola Schouten, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de heer Mike Franco, de Regeringscommissaris van Sint Eustatius in Den Haag de ‘Yarari’ verklaring ondertekend. De wateren van Sint Eustatius zijn daarmee onderdeel geworden van het elfde zeezoogdieren- en haaienreservaat in de wereld. De naam van het reservaat, ‘Yarari’, is een Taíno Indiaans woord voor ‘een fijne plaats’.

Sint Eustatius sluit zich aan bij het Yarari reservaat
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mevrouw Carola Schouten en Regeringscommissaris Sint Eustatius de heer Mike Franco wisselen felicitaties na de ondertekende verklaring Yarari.


Doel van de instelling van dit reservaat is om de teruglopende populatie haaien en zeezoogdieren actief te beschermen. De St. Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) die hierin een belangrijke rol speelt feliciteert het openbaar lichaam van Sint Eustatius en haar inwoners met het aansluiten bij het Yarari reservaat. STENAPA heeft zich in de afgelopen jaren actief ingezet voor haaien- en zeezoogdierenbescherming en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

Sint Eustatius sluit zich met deze ondertekening aan bij de openbare lichamen van Bonaire en Saba, die deze verklaring al eerder ondertekenden. In het Yarari reservaat, dat naast de wateren van Bonaire en Saba nu ook de wateren rond Sint Eustatius beslaat, is de bescherming van haaien en zeezoogdieren zoals walvissen nu bekrachtigd.

Haaien en zeezoogdieren spelen een belangrijke rol in het mariene milieu. Daar waar meer haaien zijn, zijn er – tegengesteld aan wat men misschien zou verwachten – ook meer vissen. Daarmee is de instelling van dit reservaat ook belangrijk voor de visserijsector op het eiland, die zich voorstander van instelling van het reservaat heeft getoond. Zeezoogdieren zijn net als haaien belangrijk voor toerisme in de Caribische regio.