Prijsstijging Bonaire en Saba groter dan Sint Eustatius

In het derde kwartaal van 2018 lagen de consumentenprijzen op Bonaire 3,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsstijging Bonaire en Saba groter dan Sint-Eustatius
Beeld: Z.ePhotography

Ook op Sint Eustatius en Saba zijn de prijzen op jaarbasis gestegen; respectievelijk 1,1 procent en 4,4 procent. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

Consumentenprijsindex (CPI) Caribisch Nederland

De prijsstijging op Bonaire was in het derde kwartaal 3,5 procent. In het tweede kwartaal was dat nog 3,0 procent. De consumentenprijzen stegen harder vooral doordat elektriciteit gemiddeld 18 procent duurder werd dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2018 was dit nog 6 procent. Benzine werd op jaarbasis bijna 17 procent duurder.

Niet alle prijzen stegen op Bonaire. Zo zijn voedingsmiddelen als vers fruit en verse groenten goedkoper dan een jaar eerder.

Consumentenprijzen op Sint Eustatius 1,1 procent hoger
De consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het derde kwartaal met 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging in het tweede kwartaal was 1,2 procent. Vooral de lagere prijzen van voedingsmiddelen, zoals vers fruit en aardappelen, drukten de stijging van de consumentenprijzen. Daarentegen had de prijsontwikkeling van elektriciteit ook op Sint-Eustatius een verhogend effect.

Prijzen op Saba verder gestegen
Consumentenprijzen op Saba waren 4,4 procent hoger dan een jaar eerder; in het tweede kwartaal was dit nog 3,2 procent. Vooral voedingsmiddelen en toiletartikelen werden duurder. Verder steeg ook op Saba de prijs van elektriciteit, en wel op jaarbasis met ruim 10 procent. Kleding werd daarentegen goedkoper dan een jaar eerder.

Voorlopige cijfers
De cijfers over het derde kwartaal van 2018 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het vierde kwartaal van 2018.

Bron:
StatLine: Caribisch Nederland


Bijstelling cijfers
Indexcijfers voor de reeks 2017=100 zijn voor Bonaire en Sint Eustatius bijgesteld. De cijfers voor Saba blijven ongewijzigd. De bijstellingen zijn het gevolg van een correctie op de basisverlegging.