Tegemoetkoming ondernemingen in de toeristische sector op Sint Eustatius en Saba

In de nasleep van orkaan Irma is de toeristenstroom naar Sint Eustatius en Saba afgenomen. De ondernemingen in de toeristische sector op deze eilanden zijn hierdoor getroffen.

Daarom wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dit moment gewerkt aan een maatregel voor de ondernemingen in de toeristische sector.

Wat te verwachten van deze tegemoetkoming:

  • Bedrijven die qua omzet geheel afhankelijk zijn van toerisme komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Bedrijven die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn de bedrijven die in het Handelsregister van de KVK staan in geschreven met één volgende activiteitencodes als hoofdactiviteit: 6700- 6759, 7212, 7220, 7221, 7612, 7613 8311, 8511, 8518, 9678 en 9701.
  • De tegemoetkoming geldt voor de periode september 2017 t/m februari 2018 (een half jaar).
  • De tegemoetkoming is 25% van de te verwachten jaaromzet.
  • De ondernemer kan na openstelling van de regeling een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. Om de aanvraag van de tegemoetkoming te onderbouwen zal de ondernemer omzetcijfers uit 2014, 2015 en 2016 moeten indienen.

Zodra de regeling gereed is, volgt informatie over de datum van de openstelling. Het streven is om de regeling snel open te stellen en de verwachting is dat dit eind januari zal zijn.