Opleiding nieuwe brandweermedewerkers via nieuw systeem

Op 28 januari is het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) gestart met de opleiding van 12 nieuwe collega’s; 3 uit Saba, 2 uit Sint Eustatius en 7 uit Bonaire. De deelnemers worden in 6 maanden opgeleid tot Manschap-A, waarbij ze leren over brandbestrijding, technische hulpverlening en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Aansluitend moet in november de opleiding vliegtuigbrandbestrijding succesvol afgerond worden, waarna de nieuwe collega’s binnen BKCN inzetbaar zijn.

Opleiding nieuwe brandweermedewerkers via nieuw systeem

Het opleiden gebeurt niet meer vanuit boeken maar via de ‘elektronische leeromgeving’ (ELO). Via de computer en internet wordt de theorie geleerd aan de hand van filmpjes, animaties, korte teksten, gesproken verhalen en quizzen om te checken of de lesinhoud begrepen is. Tijdens praktijkmomenten wordt de theorie  via ‘blended learning’ vertaald naar de praktijk. Hierbij komen veel verschillende werkvormen aan bod om de deelnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op realistische brandweerinzetten. Ook moeten de deelnemers zelfstandig opdrachten uitvoeren om het vak van brandweerman en de organisatie beter te leren kennen. Per onderdeel worden er voortgangsgesprekken en tussentijdse toetsen gehouden om de voortgang van de deelnemers te monitoren, de modules worden afgesloten met een praktijkexamen.

De opleiding wordt verzorgd door eigen instructeurs van BKCN onder leiding van Julius Melaan, afdelingshoofd opleidingen bij BKCN. BKCN wordt op afstand ondersteund door het brandweeropleidingsinstituut BOGO uit Nederland. Voor de medische onderdelen is er ondersteuning vanuit Fundashon Mariadal en bij de examens vanuit brandweer Sint Maarten.

Naast het technisch-inhoudelijke deel van de opleiding, wordt er ook tijd besteed aan sport en zwemvaardigheid. De deelnemers ondergaan ook een medische keuring, een pittige brandweergerichte sporttest en moeten hun zwemdiploma halen om uiteindelijk bij BKCN te kunnen werken.

De bijscholing en opleiding vragen veel van BKCN en haar medewerkers. Echter, door deze investeringen blijft BKCN up-to-date bij het opleiden en aangesloten bij de opleidingsontwikkelingen van  Brandweer Nederland. Goed opgeleide brandweermensen dragen bij aan de veiligheid voor de bewoners van Caribisch Nederland en dat is uiteindelijk waar BKCN naar streeft.