ACM publiceert maximumtarieven 2019 voor elektriciteit en drinkwater Sint Eustatius

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt per 1 januari 2019 de nieuwe maximumtarieven vast voor elektriciteit en voor drinkwater op Sint Eustatius. Het gaat om het vaste gebruikstarief en het variabele gebruikstarief dat St Eustatius Utility Company NV (STUCO) vanaf 1 januari 2019 maximaal bij de consument in rekening mag brengen om de kosten te dekken van de productie en de levering van elektriciteit en drinkwater. Ook stelt de ACM het aansluit- en heraansluittarief vast voor 2019.

ACM publiceert maximumtarieven 2019 voor elektriciteit en drinkwater Sint Eustatius

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om elk jaar kostendekkende tarieven vast te stellen. Dat betekent dat de ACM heeft berekend wat het STUCO kost om elektriciteit en drinkwater te produceren en aan de consument te leveren. De ACM publiceert de tariefbeschikkingen voor elektriciteit en drinkwater op de website van de ACM.

Wijzigingen in tarieven
Op Sint Eustatius daalt het variabele gebruikstarief voor elektriciteit van 0,3105 USD/kWh naar 0,2965 USD/kWh. De kosten voor het vaste gebruikstarief voor elektriciteit stijgen: voor consumenten met de laagste aansluitcapaciteit is dit circa USD 1 per maand extra.

Voor drinkwater daalt het variabele gebruikstarief op Sint Eustatius van USD 8,34 naar USD 7,87 per kubieke meter drinkwater. Deze verlaging wordt veroorzaakt door de gestegen productie: de vaste kosten van de drinkwaterproductie worden over een grotere hoeveelheid drinkwater verdeeld, waardoor de kosten per kubieke meter drinkwater dalen.

De kosten voor het vaste gebruikstarief voor drinkwater zijn gedaald: van USD 71,06 naar USD 69,92 per aansluiting per maand (exclusief subsidie). De aansluittarieven (tarieven voor een nieuwe aansluiting) zijn alleen aangepast voor de inflatie.

Het heraansluittarief is gelijk gebleven op USD 40,-.

Om rekening te houden met de betaalbaarheid van elektriciteit en drinkwater voor met name kleine huishoudens, hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de mogelijkheid om het vaste gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater door middel van subsidie te verlagen.  Zodra hier meer over bekend is, zal STUCO zijn klanten informeren over de tarieven die het per 1 januari in rekening gaat brengen.