ACM publiceert maximumtarieven 2019 voor elektriciteit en drinkwater Bonaire

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt per 1 januari 2019 de nieuwe maximumtarieven vast voor elektriciteit en voor drinkwater op Bonaire. Het gaat om het vaste gebruikstarief en het variabele gebruikstarief dat Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) vanaf 1 januari 2019 maximaal bij de consument in rekening mag brengen om de kosten te dekken van de productie en de levering van elektriciteit en drinkwater. Ook stelt de ACM het aansluit- en heraansluittarief vast voor 2019.

ACM publiceert maximumtarieven 2019 voor elektriciteit en drinkwater Bonaire

De ACM heeft op grond van de Wet elektriciteit en drinkwater BES de taak om elk jaar kostendekkende tarieven vast te stellen. Dat betekent dat de ACM heeft berekend wat het WEB kost om elektriciteit en drinkwater te produceren en aan de consument te leveren. De ACM publiceert de tariefbeschikkingen voor elektriciteit en drinkwater op de website van de ACM.

Wijzigingen in tarieven
Op Bonaire daalt het variabele gebruikstarief voor elektriciteit van USD 0,287 naar USD 0,269 per kWh. Het maximale pagabon-tarief daalt van 0,5003 naar 0.4765 per kWh.

De belangrijkste oorzaak van de daling van het variabele gebruikstarief is dat er in 2019 een structurele oplossing komt voor de productiecapaciteit. ContourGlobal gaat namelijk de productiecapaciteit uitbreiden. De verwachting is dat WEB daardoor vanaf september 2019 geen gebruik meer hoeft te maken van de Aggreko’s die nu nog bij Hato zijn opgesteld.

De kosten voor het vaste gebruikstarief voor elektriciteit dalen. Voor consumenten met de laagste aansluitcapaciteit vallen deze kosten circa USD 1 per maand lager uit.

Voor drinkwater stijgt het variabele gebruikstarief op Bonaire van USD 3,76 naar USD 4,44 per kubieke meter drinkwater. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verwachte uitbreiding van de drinkwaterproductie in 2019. WEB verwacht voor deze uitbreiding meer kosten te gaan maken. Die kosten worden verwerkt in de tarieven. 

De kosten voor drinkwater per truck blijven ongeveer gelijk en bedragen USD 17,92 per kubieke meter drinkwater (dit was USD 17,29 exclusief subsidie).

De kosten voor het vaste gebruikstarief voor drinkwater zijn ongeveer gelijk gebleven: 45,02 USD per maand voor de standaardaansluiting (dit was USD 45,87 exclusief subsidie).

De aansluittarieven (tarieven voor een nieuwe aansluiting) heeft de ACM naar beneden bijgesteld voor standaardaansluitingen: van USD 2.351 naar USD 1.571 voor elektriciteit en van USD 1.633 naar USD 1.070 voor drinkwater. In opdracht van de ACM heeft WEB onderzocht wat de precieze kosten waren die WEB maakt voor het realiseren van nieuwe aansluitingen. Uit dat onderzoek bleek dat deze kosten lager zijn dan waar de ACM in eerste instantie de aansluittarieven op had gebaseerd. Daarom stelt de ACM deze tarieven per 1 januari 2019 naar beneden bij.

Het heraansluittarief is gelijk gebleven op USD 40,-.

Om rekening te houden met de betaalbaarheid van elektriciteit en drinkwater voor met name kleine huishoudens, hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat subsidie toegezegd om het vaste gebruikstarief voor elektriciteit en voor drinkwater door middel van subsidie te verlagen. Zodra de subsidieverdeling over de aansluitcapaciteiten bekend is, zal WEB zijn klanten informeren over de tarieven die per 1 januari in rekening worden gebracht.