Informatiebijeenkomst Schadefonds Geweldsmisdrijven

Op donderdag 13 december heeft een gemêleerde groep professionals met vertegenwoordigers van onder andere de diverse hulporganisaties, de gezondheidszorg, de advocatuur, de politie en het OM een informatiesessie bijgewoond. Tijdens deze sessie werd er informatie gegeven over het nog te lanceren Schadefonds voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Schadefonds Bijeenkomst Professionals

Schadefonds Geweldsmisdrijven is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij verstrekken eenmalige uitkeringen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven wanneer zij hierdoor ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel hebben opgelopen. Ook nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood-door-schulddelict kunnen voor een aanvraag bij het fonds terecht.

Op dit moment is de organisatie alleen nog in Nederland actief. Echter, de Minister voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met betrekking tot de uitbreiding van de taken van het Schadefonds in Caribisch Nederland. Zodra dit is goedgekeurd door het Parlement in Den Haag, zal het Schadefonds ook aanvragen uit Caribisch Nederland in behandeling gaan nemen.

Omdat de aanvragen via het Bureau Slachtofferhulp (BSH) worden ingediend, hebben medewerkers van BSH van alle drie de eilanden deze week gedurende twee dagdelen trainingen gevolgd over het Schadefonds. Ook is de delegatie uit Den Haag bij diverse stakeholders langs geweest zoals bij de gezaghebber, het OM, KPCN, de rechterlijke macht, de voogdijraad, medische diensten en RCN.

Voor meer informatie met betrekking tot het Schadefonds kunt u alvast een kijkje nemen op www.schadefonds.nl. Binnenkort wordt er ook een website gelanceerd met informatie die speciaal gericht is op Caribisch Nederland.