Symposium VN Verdrag Handicap creëert awareness voor de rechten van mensen met een beperking op de eilanden in Caribisch Nederland

Op vrijdag 3 november vond het Symposium VN Verdrag Handicap plaats bij Hòfi Kultural in Bonaire. Het evenement, georganiseerd door Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), een onderdeel van het ministerie van VWS, in samenwerking met Tara bv, stond in het teken van het vergroten van bewustzijn en het ontwikkelen van een gezamenlijk actieprogramma voor de rechten van mensen met een beperking in Caribisch Nederland.

Symposium VN Verdrag Handicap

Het symposium bracht een diverse groep mensen samen om te spreken over het VN-Verdrag Handicap in Caribisch Nederland. Vertegenwoordigers van het College rechten van de mens, belangenorganisatie Ieder(in), het adviespunt 'Niets over ons zonder ons' het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, en Atletiekvereniging Prins Hendrik deelden hun inzet op het gebied van toegankelijkheid en participatie.

Mensen met een beperking in Caribisch Nederland ervaren nog te vaak uitsluiting van alledaagse zaken, wat hun volledige participatie in de samenleving belemmert. Het ministerie van VWS speelt een centrale rol in de implementatie van het VN-Verdrag Handicap in Caribisch Nederland, met een focus op het stimuleren van initiatieven, het verbinden van partijen, bewustwordingscommunicatie, en het bevorderen van kennisontwikkeling en ervaringsdeskundigheid. Het betrekken van mensen met een beperking in het ratificatieproces van het VN Verdrag Handicap voor Caribisch Nederland is cruciaal, met het principe "Niet Over Ons Zonder Ons" als leidraad.

Hoogtepunten van het symposium

Een hoogtepunt van het evenement was de vertoning van een indrukwekkende film, gemaakt door filmmaker Casimir Roosje, die het leven van mensen met een beperking in Caribisch Nederland in beeld bracht. De film benadrukte de cruciale rol van mensenrechten en het belang van het VN Verdrag Handicap. Marieke Knol en Mimoun Himmit presenteerden vervolgens een rapport met een verkenning van de rechten van personen met een handicap in Caribisch Nederland. In dit rapport deden zij vijf belangrijke aanbevelingen:

P - Maak een programma over alle artikelen uit het verdrag, vanuit zelfregie.

E - Vergroot de inzet van ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking.

A - Sluit aan bij de armoedeaanpak.

C - Start een campagne om awareness te vergroten.

E - Werk samen met de Alliantie Nederland.

Na de presentatie gingen zo'n 50 aanwezige professionals en ervaringsdeskundigen in gesprek om prioriteiten en quick wins te identificeren op diverse levensdomeinen zoals werk, inkomen, vrijetijdsbesteding, zorg, onderwijs, wonen, en toegankelijkheid. De resultaten van deze discussies worden verzameld en opgenomen in de vervolgaanpak.

Het symposium werd afgesloten door Herbert Barnard, directeur van ZJCN, die terugkeek op een vruchtbare dag. Tijdens de afsluiting werd een schilderij van kunstenaar de heer Pinto onthuld. Dit schilderij kondigde een tentoonstelling aan die vanaf 1 december te zien zal zijn bij Galerie Sobremesa. Dat markeerde tegelijkertijd het startsein om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen in Caribisch Nederland, met het VN Verdrag Handicap als hun leidraad.

De film die tijdens het symposium werd vertoond, is beschikbaar op de website https://www.hofikultural.com/new-blog/2023/11/6/watch-our-mini-documentary-about-un-convention-handicap voor geïnteresseerden.