Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Overzicht

  • Benoeming gezaghebber Bonaire

    11 juli 2014 De Ministerraad heeft heden ingestemd met de voordracht van de Minister  van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer dr. R.H.A. Plasterk, om de heer E.E. Rijna te benoemen tot gezaghebber van het openbaar lichaam...