Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

De zorgverzekering

Wat?
De zorgverzekering BES is de algemene zorgverzekering voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De zorgverzekering geldt sinds 1 januari 2011 en voorziet in geneeskundige zorg en langdurige zorg. Alle verzekerden met een inkomen betalen zorgpremie via de inkomstenbelasting. De zorgpremie wordt in verhouding tot uw inkomen berekend. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

De zorgverzekering vindt haar grondslag in het Besluit zorgverzekering BES en de Regeling aanspraken zorgverzekering BES.


Wie?
Iedereen die rechtmatig woont of werkt op het grondgebied van Caribisch Nederland is verzekerd voor zorg op de BES eilanden. Alle verzekerden zijn opgenomen in het verzekerdenbestand van het ZVK. Het kan zijn dat iemand niet voorkomt in het verzekerdenbestand maar dat deze persoon wel recht heeft op de zorgverzekering. Twijfelt u of u in het verzekerdenbestand staat? Neem dan contact op met het ZVK.


Aanspraken
Als verzekerde kunt u aanspraak maken op de zorg die is opgenomen in de Regeling aanspraken zorgverzekering BES. Deze aanspraken zijn gelimiteerd en aan voorwaarden verbonden.


De zorgverzekering houdt in ieder geval in:

  • Huisartsenzorg;
  • Medisch- specialistische zorg;
  • Ziekenhuiszorg;
  • Paramedische zorg;
  • Farmaceutische zorg, medicijnen;
  • Hulpmiddelen;
  • Verloskundige zorg;
  • Kraamzorg;
  • Ziekenvervoer;
  • Langdurige zorg in verband met ouderdom, een ziekte of handicap al dan niet gepaard gaande met verblijf in een instelling (bijvoorbeeld thuiszorg).

Waar?


Op de volgende lijst vind je alle gecontracteerde relaties voor behandelingen en verblijf:


PDF-bestandLijst van gecontracteerde zorgaanbieders en accommodaties


Contracteerbeleid 2018 - 2020


Het contracteerbeleid geeft kaders en richtlijnen aan voor de contractering van de verschillende zorgsoorten in 2018. Onze verzekerden hebben recht op zorg in natura. Het ZVK maakt daarover contractuele afspraken met zorgaanbieders, zowel individuele beroepsbeoefenaren als instellingen. Het ZVK hoeft niet met iedere zorgaanbieder een overeenkomst te sluiten, maar dient voldoende zorgaanbieders te contracteren zodat alle verzekerden bij gecontracteerde zorgaanbieders terecht kunnen en de toegankelijkheid wordt gewaarborgd.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv