Zorgverzekering voor studenten

Als u Bonaire, Sint Eustatius of Saba verlaat om te studeren in het buitenland, kunt u uw zorgverzekering behouden. Dit kan alleen wanneer het studeren direct aansluit op het wonen op één van de eilanden.

Waar u studeert maakt niet uit. Mocht u in het buitenland zorg nodig hebben, heeft u recht op vergoeding van de kosten van die zorg. De vergoeding is gemaximeerd op het prijsniveau in de regio danwel Nederland. Het kan dus zijn dat het prijsniveau in het land waar u studeert hoger ligt dan wat wij voor u vergoeden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Per 1 juli 2022 gaat een wetswijziging in die betrekking heeft op studenten die in Europees Nederland gaan studeren: Staatsblad 2022, 193 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) ZJCN heeft besloten om de huidige regeling met betrekking tot de zorgverzekering BES voor studenten tot en met 31 december 2022 door te laten lopen.

Aanmelding studenten zorgverzekering

Om aanspraak te maken op de studenten zorgverzekering BES moet u per mail de volgende documenten sturen naar info@zorgverzekeringskantoor.nl:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (sedula/burgerservicenummer);
 • Kopie bewijs van uitschrijving van het BES-eiland waar u voorheen woonachtig was;
 • Kopie bewijs van inschrijving in het nieuwe land/woonplaats;
 • Kopie bewijs van inschrijving studie.

Aan de hand van deze gegevens controleert ZJCN of u recht heeft op de zorgverzekering. Zo ja, dan wordt een ‘bewijs van zorgverzekering’ uitgereikt. Zo nee, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. ZJCN streeft ernaar om na de aanvraag het bewijs zo snel mogelijk uit te geven.

Declaratie door zorgaanbieder

De zorgaanbieder kan ZJCN rechtstreeks factureren. Hij dient dan zowel de factuur als het ‘bewijs van studenten zorgverzekering’ te mailen naar: declaraties@zorgverzekeringskantoor.nl

Declaratie door student

Het kan voorkomen dat u de kosten voor medische verzorging moet voorschieten. In dit geval kunt u de gemaakte kosten declareren bij ZJCN. Declareren kan in drie eenvoudige stappen:

 • Stap 1: Vul het Declaratieformulier Student in
 • Stap 2: Voeg de originele nota’s bij het declaratieformulier. Let op: kopieën van nota’s, aanmaningen en herinneringen worden niet in behandeling genomen.
 • Stap 3: Stuur de declaratie naar:
   
  Postadres
  ZJCN
  Declaratie Student
  P.O. Box 357
  Bonaire, Caribisch Nederland

Tip: Maak een kopie van het declaratieformulier en de originele nota’s voor uw eigen administratie.