Vacature Medisch Adviseur ZVK

Zorgverzekeringskantoor BES is op zoek naar een Medisch Adviseur. Ben je huisarts met jarenlange ervaring in een praktijk en toe aan iets anders? Misschien ben jij dan onze nieuwe collega!

WO | 39,5 uur | P&O2019_12_004 | 27 januari 2020 | standplaats Bonaire

De programmadirectie Zorg & Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is verantwoordelijk voor de wetgeving, het beleid, de uitvoering en financiële verantwoording voor alle VWS taken op Caribisch Nederland. ZJCN heeft vestigingen op de drie eilanden van Caribisch Nederland en in Den Haag. Onder deze directie vallen het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) en Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN).

De afdeling

De afdeling Dienstverlening/Zorg beoordeelt aanspraken en doelmatigheid van medische uitzendingen en zorgverlening. Verzekerden zijn voor zorg die niet op de eilanden zelf kan worden geleverd aangewezen op zorg in de regio. Jaarlijks worden er ruim 8.000 verzoeken tot medische uitzending gedaan.
Verder is de afdeling verantwoordelijk voor medisch inhoudelijke advisering en kwaliteitsbewaking van de zorg. De afdeling bestaat uit de medewerkers die zich aan de dienstverlening aan de verzekerden wijden, een medisch adviseur en twee medisch assistenten. Wij zijn op zoek naar een tweede medisch adviseur.

Taken

 • Medische uitzendingen
 • Het bij medische uitzendingen optreden als het eerste aanspreekpunt voor de zorgverleners en de verzekerden op medisch inhoudelijk gebied
 • Het bewaken van voldoende omvang en beschikbaarheid van de door het ZVK geboden en te bieden verstrekkingen
 • Het zorgdragen voor de administratie van de medische interinsulaire uitzendingen en het overleg hierover met de zorgverlener

Zorgverlening

 • Het beoordelen van voorgeschreven medicatie en accorderen van te vergoeden medicijnen
 • Het beoordelen van de door zorgverleners ingediende aanvragen
 • Het beoordelen of een aanvraag kan worden toegewezen en in voorkomende gevallen hierover adviseren aan het Hoofd DV/Zorg
 • Het adviseren (achteraf) over het al dan niet betalen en/of restitueren van behandelingen in binnen- en buitenland, het adviseren van de verzekerde en desgewenst geven van een toelichting aan de zorgverlener
 • Het adviseren over nieuwe vormen van zorg in het buitenland en vertalen van de signalen uit het veld in concrete adviezen
 • Het adviseren over de inkoop van zorg en schade(last)beheersing
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van beheers modellen, kengetallen en informatiesystemen waarmee inzicht wordt verkregen in het functioneren van zorgverleners in het buitenland
 • Het bijdragen aan het ontwikkelen van beleid betreffende beheersing van kwaliteit, prijs en omvang van de gezondheidszorg in het werkgebied van ZVK
 • Het bevorderen van protocolgericht werken door zorgaanbieders en het doen vervullen van een toetsingsrol betreffende de naleving van de protocollen door accountmanagement
 • Het mede zorgdragen voor de budgetbewaking en tijdig rapporteren indien het budget dreigt te worden overschreden
 • Het overleggen met de bevoegde autoriteiten over aanvragen voor uitzending, patiëntenzorg of over specifieke klachten van verzekerden en/of de zorgverleners

Functie-eisen

 • WO opleiding met gedegen kennis van medische terminologie van pathologie en anatomie, zoals medisch microbioloog, arts M&G, arts verzekeringsgeneeskunde of huisarts
 • Kennis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 • Ervaring met het vertalen van een visie naar praktische beleidsvoorstellen
 • Ervaring met medisch specialistische zorg in (Caribische)ziekenhuizen
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

Als pre worden beschouwd

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Affiniteit met financieel-economische problemen in de zorgsector 
 • Het kunnen werken met en analyseren van statistische gegevens
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels
 • Basale communicatieve vaardigheden in het Papiaments en Spaans

Competenties

 • Samenwerkend 
 • Klantgericht
 • Zorgvuldig
 • Oordeelsvorming 
 • Innovatief handelen
 • Prestatiemotivatie
 • Integer

Arbeidsvoorwaarden

Aanloopschaal 11 : minimaal $3.429,- tot maximaal $,4.460 - bruto
Functieschaal 12: minimaal $3.960,-  tot maximaal $5.056,- bruto

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met daarna de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. 
Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en zijn  een onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Voor informatie over de vacature

Naam: Angel Bermudez, hoofd DV/Zorg
Telefoon: +599 715 8767

Digitaal solliciteren

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatiebrief sturen naar:
Email: personeelszaken@rijksdienstcn.com 

ZVK nodigt in het bijzonder kandidaten uit die in het Caribisch gebied wonen of zijn geboren.