Vacature vicevoorzitter Centraal Dialoog Bonaire (vanaf zomer 2020)

Op 15 november 2018 is de nieuwe Centraal Dialoog Bonaire opgericht met daarin bestuurders van het Openbaar Lichaam Bonaire, vakbonden, werkgevers en de Kamer van Koophandel.

De Centraal Dialoog is een overlegplatform van genoemde partijen met als doel om door consensus bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. De Centraal Dialoog kan ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Rijksoverheid.

De Centraal Dialoog komt tenminste viermaal per jaar bijeen. Deze staat onder het formeel voorzitterschap van de gezaghebber. De vergaderingen worden echter geleid door de vicevoorzitter. Deze is ook primair verantwoordelijk voor de opstelling van de agenda van iedere vergadering: hij/zij consulteert tijdig alle partijen over onderwerpen voor de agenda, stelt deze op basis daarvan vast en draagt zorg voor relevante notities en documenten bij de betreffende onderwerpen. Hij/zij is te allen tijde beschikbaar voor alle partijen voor informatie en overleg over zaken die in verband staan met de Centraal Dialoog.
Hij/zij zal uiteraard ook regelmatig contact onderhouden met de gezaghebber. Bij dit alles heeft de vicevoorzitter ondersteuning van de secretaris van de Centraal Dialoog.  

Hij/zij moet naast voorzitterskwaliteiten en inhoudelijke kennis ook beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden naar alle partijen toe, alsmede een goed inzicht in de politiek-bestuurlijk processen in zowel Europees als Caribisch Nederland. 

Het spreekt voor zich dat hij/zij onafhankelijk is, affiniteit heeft met de Caribische regio en gedreven wordt door het belang van Bonaire. Beheersing van het Papiamentu is een pré.

Gezocht wordt naar een vicevoorzitter van de Centraal Dialoog vanaf de zomer van 2020, die zich herkent in bovengenoemde functieomschrijving en meent aan de vereisten voor deze functie te voldoen. Het tijdsbeslag is zeer wisselend maar zal over het jaar heen naar verwachting in de orde van gemiddeld 1 dag per week liggen. Verwacht wordt dat hij/zij de duidelijke intentie heeft om deze functie tenminste twee volle jaren te vervullen. Aan de functie is een in overleg te bepalen, bij de functie passende, redelijke vergoeding verbonden.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de huidige vicevoorzitter van de Centraal Dialoog, Jan-Willem van den Braak (jwvandenbraak@planet.nl; mobiel 0031-6-10003308) en de secretaris, Johan Breure (JBreure@minszw.nl; mobiel 0031-6-31753578). Zij kunnen u desgewenst ook het protocol annex reglement van de CD toezenden.

Gelieve uw sollicitatie uiterlijk 1 februari 2020 per mail te richten aan deze beide personen. U zult dan zo spoedig mogelijk te horen krijgen of u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. 

Vertrouwelijkheid gedurende de procedure is een vanzelfsprekend uitgangspunt.