SZW Unithoofd

Ben jij een mensgerichte, verbindende en sociale manager? Solliciteer dan op deze uitdagende functie!

WO | Bonaire | 36 uur | vacaturenummer: P&O2022_08_017 | Sluitingsdatum: 12 oktober 2022

Functieomschrijving

De arbeidswetgeving en het sociale zekerheidsstelsel stevig neerzetten en mensgericht uitvoeren in Caribisch Nederland, dat is wat jij doet als hoofd van de SZW- unit Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN -unit SZW). Een interessante uitdaging omdat je werkt op drie eilanden:  Bonaire,  (je standplaats), Sint Eustatius en Saba, die ieder een eigen cultuur en uitdagingen kennen. Je vormt de schakel tussen Caribisch Nederland en het ministerie van SZW.

Hoe ga je om met de complexe processen in situaties waarin de doelgroep erg klein is? Hoe organiseer je de dienstverlening zo dat inwoners geholpen worden, zich gehoord voelen en daar waar nodig ondersteuning krijgen bij het goed invullen van formulieren voor bijvoorbeeld een uitkeringsaanvraag? Samen met je team van ongeveer veertig medewerkers en vier teamleiders zorg je voor een goed lopende unit en voor optimale dienstverlening richting de bewoners van Caribisch Nederland.

Je werkt samen met je team aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de unit. Samen met je medewerkers stel je een helder jaarplan op. Naast de primaire uitvoeringstaken wordt hierin in elk geval aandacht besteed aan de doorontwikkeling van de financial control en de modernisering van de ICT.

Je zet je in op een ontwikkelingsgericht personeelsmanagement. Je ziet wat je medewerkers in hun mars hebben en je zorgt ervoor dat zij de ruimte krijgen om hun capaciteiten optimaal te benutten. Op motiverende, inspirerende en verbindende wijze geef je richting aan het team.

Je brengt de dienstverlening naar een hoger plan. Hierbij zorg je voor een goede monitoring van de tevredenheid over de dienstverlening, voer je verbeteringen door en ben je continu bezig bureaucratische processen eenvoudiger en minder belastend te maken.

Je steekt veel energie in het leggen van verbindingen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba werken, als openbare lichamen, samen met het Rijk voor het verbeteren van de sociaal-economische context. Binnen deze (soms complexe) verantwoordelijkheidsverdeling zet jij met een open houding en samen met de openbare lichamen de juiste stappen richting optimale randvoorwaarden voor bestaanszekerheid op de eilanden.

Op de eilanden heb je daarnaast afstemming met diverse partners, onder andere met de shared service organisatie van de RCN, de Belastingdienst Caribisch Nederland, en de openbare lichamen van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tegelijkertijd creëer jij gelegenheid om samen met Nederland en de buureilanden te sparren en gezamenlijk projecten op te pakken.

Organisatie

De RCN-unit SZW valt direct onder het ministerie in Den Haag. Als vooruitgeschoven post van het ministerie verlies je de afstemming met het Europese deel van Nederland niet uit het oog en zorg jij voor dusdanig hechte banden dat we de achtduizend kilometer die jou scheidt van Den Haag vergeten. Je rapporteert aan het kerndepartement over relevante ontwikkelingen en overlegt regelmatig met de collega’s die vanuit Den Haag werken. Samen met het afdelingshoofd van de beleidsafdeling in Den Haag en jullie plaatsvervangers vorm je een collegiaal MT voor het SZW-beleid voor Caribisch Nederland en de uitvoering daarvan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Daarbij krijgt iedereen de kans om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dit kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving, werken nauw samen met partners en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels. Zijn er misstanden? Dan treden we op. Als werkgever geeft het ministerie het goede voorbeeld.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring op strategisch en tactisch niveau en je hebt affiniteit met juridische, financiële en administratieve taken van een uitvoeringsorganisatie;
 • Je bent een netwerker en een verbindende teamspeler die oog heeft voor wat er gebeurt, zowel in Caribisch Nederland als op het departement in Den Haag;
 • Je bent in staat om op pragmatische, standvastige en tegelijkertijd sympathieke wijze jouw unit te vertegenwoordigen richting burgers, bedrijven, overheden en andere relevante stakeholders;
 • Je hebt oog voor je medewerkers en geeft hen de ruimte en het vertrouwen om zich te ontwikkelen in hun functie;
 • Je  beschikt  over de veerkracht en het relativeringsvermogen om zaken te accepteren en je bent  in staat zaken anders aan te pakken of het werk anders te organiseren als dat nodig is voor een effectieve dienstverlening;
 • Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal, en spreekt bij voorkeur ook Papiamento. Is dit niet het geval, dan ben je bereid je deze taal eigen te maken;
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daardoor kunnen we optimaal aansluiten bij de behoeftes uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect;
 • Van onze (top)managers verwachten wij dat ze regelmatig van functie veranderen. Hierbij gaan we uit van een gemiddelde functieduur van vier tot vijf jaar.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in functieschaal 15 (bruto maandsalaris minimaal $ 6.052,--en maximaal $ 7.383,--), bij een werkweek van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur;
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure;
 • De gesprekken vinden plaats op Bonaire in week 43.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,-- in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?

Voor informatie omtrent de vacature kan je contact opnemen met:
Araya Sumter, directeur Werknemersregelingen, telefoonnummer: +31 6 15341847, mailadres secretariaat: postbussecretariaatwr@minszw.nl

Remco Spek, afdelingshoofd WSB, directie Werknemersregelingen, ttelefoonnummer: +31 6 15035197,

mailadres secretariaat: postbussecretariaatwr@minszw.nl

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae voorzien van motivatie sturen naar vacature@rijksdienstCN.com