SSO-CN Afdelingshoofd ICT

SSO-CN is op zoek naar een kundig, faciliterend, slagvaardig en coachend afdelingshoofd ICT. Ga jij de professionalisering van de afdeling ICT verder vormgeven? Wil jij voortbouwen op het reeds geplaatste fundament van de IV/ICT-organisatie? Solliciteer dan nu!

HBO | Bonaire | 36 uur | vacaturenummer P&O2022_08_007 | Sluitingsdatum: 5 oktober 2022

Functieomschrijving

Als afdelingshoofd ICT geef je inhoud aan de veranderprocessen rond de informatievoorziening (IV) en ICT. Je ontwikkelt de professionele IV/ICT-organisatie verder door zodat -ook in de toekomst- de snelle ontwikkelingen op het gebied van IV en ICT steeds tijdig worden herkend en geïmplementeerd. Ook stel je met de enterprise architect, diensten en partners zoals externe leveranciers de nieuwe digitaliseringsvisie op voor de SSO-CN.

Je stuurt op de samenhang, kwaliteit van ICT en kosten van het geheel, de ICT-omgeving alsmede de benodigde informatievoorziening en de organisatie daarvan. Daarnaast ben je een belangrijke gesprekspartner van de andere afdelingsmanagers binnen de SSO-CN en afnemende diensten/departementen en maak je onderdeel uit van het management.

Je staat voor de continuïteit van ICT en doorontwikkeling van de IV/ICT-omgeving en borgt hierbij het SSO-CN belang van haar afnemende diensten. Je staat tevens voor het mede helpen realiseren van de digitaliseringsstrategie. Deze strategie wordt in nauwe samenwerking met de afnemende diensten ontwikkeld zodat excellente dienstverlening kan worden bereikt. Hiertoe volg en anticipeer je op externe ontwikkelingen in het vakgebied zowel technologisch als bij het Rijk. Deze ontwikkelingen leiden tot keuzes in beleid en innovatieve toepassingen en maken moderne dienstverlening mogelijk. Je staat voor het collectieve belang en het dienstbelang inzake IV/ICT-vraagstukken en zorgt consensus.

Je hebt regulier overleg met het management van SSO-CN en de afnemende diensten over relevante aspecten van informatievoorziening. Vanuit je functie neem je ook deel aan het strategisch beraad van de verschillende diensten.

Functietaken

 • Je bent verantwoordelijk voor kosteneffectieve inzet van IV/ICT-middelen SSO-CN breed en namens afnemende diensten;
 • Je realiseert een effectieve inzet van IV/ICT inzake innovatieve oplossingen voor de taken van het SSO-CN;
 • Je realiseert een effectieve inzet van IV/ICT inzake innovatieve oplossingen voor de taken van het SSO-CN;
 • Je bent verantwoordelijk voor portfoliomanagement van de SSO-CN brede IV-portfolio en het organiseren van de besluitvorming hierover;
 • Je bent financieel eindverantwoordelijk voor de afdeling;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van de ICT-infrastructuur, waarbij informatiebeveiliging/ security een belangrijk aspect is;
 • Je bent een kundige en inspirerende sparringpartner voor het management van SSO CN met betrekking tot IV/ICT-vraagstukken;
 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en kwaliteit van de IV/ICT dienstverlening, de optimalisatie van de klanttevredenheid en zorgt voor een effectieve dienstverlening en reductie van kosten.

Organisatie

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de schakel tussen alle uitvoerende diensten van ministeries die aanwezig zijn op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie. Voor de juiste uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de Shared Service Organisatie (SSO CN) van de Rijksdienst Caribisch Nederland. SSO CN biedt ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, personeel & organisatie, inkoop & financiën, facilitaire zaken, ICT en communicatie.

De afdeling ICT verzorgt één gezamenlijke ICT- infrastructuur voor de informatievoorziening van deze verschillende departementen. De afdeling bestaat uit de vakgroepen: systeembeheer, operationeel technisch applicatiebeheer, netwerkbeheer en werkplekbeheer. De afdeling heeft zowel binnen de organisatie als met externe partijen de nodige contacten.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Aansturen organisatie;
 • Aansturen groep;
 • Ontwikkelen medewerkers;
 • Reflecteren;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Netwerken.

Functie-eisen

 • Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en je snapt heel goed de dynamiek die het werken in een complexe (publieke) organisatie met zich meebrengt. Je weet je in deze omgeving goed staande te houden;
 • Je bent aantoonbaar succesvol geweest in ICT en IV complexe digitaliseringsopgaven en -programma's alsmede in organisatieontwikkeltrajecten;
 • Je hebt een ontwikkeld gevoel voor leidinggeven en een duidelijke visie op leiderschap, invulling van je eigen rol en het vergroten van het leervermogen van medewerkers;
 • Je denkt conceptueel en bent communicatief sterk: je kunt (IV en ICT) concepten en termen toelichten aan mensen die niet uit het vakgebied komen;
 • Door je persoonlijkheid, levenservaring, teamspelersmentaliteit, frisse en brede blik, verbindende persoonlijkheid en je rugzak aan kennis en kunde zorg je voor vernieuwing;
 • Je bent een bewezen verandermanager die in staat is om een afdeling in beweging te krijgen en kan belangrijke verbeteringen realiseren;
 • Je weet een juiste balans te vinden tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid en blijft daarbij op hoofdlijnen in control;
 • Je bent een effectieve verbinder door vraag en aanbod van informatievoorziening bij elkaar te brengen en hierbij elkaars toegevoegde waarde te kunnen ervaren.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in aanloopschaal 12 en functieschaal 13 (bruto maandsalaris minimaal $ 3.960,--en maximaal $ 5.728,--), bij een werkweek van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • De functie is indicatief gewaardeerd, de aanstelling is tijdelijk voor vijf jaar met vooruitzicht op vast bij formalisering in de organisatie en formatie en bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur;
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,-- in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?

Voor informatie omtrent de vacature kan je contact opnemen met
Ron van Beusekom, Hoofd ICT, telefoonnummer: + 31 6 3175 3101.

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae voorzien van motivatie sturen naar: vacature@rijksdienstCN.com