JICN Protestants geestelijk verzorger

Ook mensen die justitieel zijn ingesloten moeten hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij kunnen belijden en beleven. Als geestelijk verzorger bij de JICN, onderdeel van de RCN, geef je invulling aan deze maatschappelijke opdracht.

WO | Bonaire| 36 uur | Vacaturenummer P&O2023_09_002 | Sluitingsdatum: 10 oktober 2023

Functieomschrijving

Je staat als geestelijk verzorger justitiabelen van de JICN bij in hun godsdienst en levensovertuiging. Dat kan door het bieden van een luisterend oor, een troostend woord, een goed gesprek, hulp bij geestelijke dilemma’s en levensvragen en het organiseren van bijvoorbeeld kerkdiensten.

Je geeft als geestelijk verzorger de gedetineerden de bagage om hun leven, tijdens en na detentie, goed richting te geven. Dit doe je o.a. door het houden van intakegesprekken, individuele en groepsgesprekken, diensten en crisisinterventie. Je draagt bij aan de reflectie en morele ontwikkeling van justitiabelen. Je zet je in op verbreding van hun maatschappelijk perspectief en op nazorgtrajecten waarbij (kerk)vrijwilligers en nazorgorganisaties zijn betrokken. Verder heb je een rol in de advisering van directie en personeel als het gaat om humane detentie en ethische vraagstukken.

De protestants geestelijk verzorger werkt in nauw contact samen met de r.k. geestelijk verzorger.

Deel van de verantwoordelijkheden voor de gezochte geestelijk verzorger zijn ook coördinerende taken in opdracht van de inrichting en namens de aan de inrichting verbonden GV-ers. Die taken bestaan uit het onderhouden of leggen van het contact met de andere geloofsgemeenschappen die actief zijn (of willen worden) binnen de JICN en het coördineren van hun vrijwilligers binnen de inrichting. Samen met alle  betrokkenen (geloofsgemeenschappen, vrijwilligers, GV-team en inrichting)  zet de coördinator een pad uit om hun inzet voor de geestelijke verzorging binnen de JICN te structuren en eventueel verder te professionaliseren.

De werkgever

De JICN is een Justitiële Inrichting gehuisvest in een modern gebouw te Plantage Aruba. Hier kunnen alle justitiabelen van Caribisch Nederland geplaatst worden. Er zijn 113 detentieplekken verdeeld over 7 afdelingen, waaronder de afdeling jong volwassenen, afdeling vrouwen, jeugd en het huis van bewaring. Tevens verzorgt de JICN de arrestanten en justitiabelen met extra klinische zorg behoeften.

Competenties

 • Integriteit;
 • Inlevingsvermogen;
 • Oordeelsvorming;
 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht.

Functie-eisen

 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Je moet beschikken over een zending van de Protestantse Gemeente Bonaire;
 • Theologische opleiding.

Specifieke kennis en vaardigheden

 • Kennis van culturele achtergronden en geloofs- en levensovertuiging, juridische aspecten van vrijheidsbeneming;
 • Globale kennis van psychopathologie en druggerelateerde problematiek;
 • Kennis van de sociale kaart, vaardigheid in omgaan met de doelgroep binnen de detentiesituatie en met de inrichtingscontext van geslotenheid;
 • Beheersing van Nederlands, Papiaments en/of Spaans. Beheersing van Engels is een pre;
 • Woonachtig op Bonaire of bereidheid daar naar toe te verhuizen;
 • In het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Wij bieden

 • Een aanstelling 1 fte voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 11 en functieschaal 12 van minimaal $3.429,- en maximaal $5.056,- per maand bij een werkweek van 36 uur;
 • Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week.
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur;
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,- in 2023), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Aansturing

Aanstelling en salariëring vindt plaats op lokaal niveau. De geestelijk verzorgers zijn in dienst bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De inhoudelijke aansturing van de geestelijk verzorgers geschiedt door de hoofdaalmoezenier en de hoofdpredikant van de Dienst Justitiële Inrichtingen vanuit Europees Nederland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de vakmatige ontwikkeling van de geestelijk verzorgers (professionaliteit, continuïteit en kwaliteit). De inhoudelijke aansturing en de ondersteuning bij de vakmatige ontwikkeling vinden plaats vanuit Europees Nederland.

De directeur JICN heeft een rol in de dagelijkse functionele aansturing op niet-inhoudelijk vlak. De directeur JICN heeft een wettelijk geborgde zorgplicht op het gebied van de geestelijke verzorging.

Meer over de functiegroep Geestelijk Verzorger

Het volledige functieprofiel zoals opgenomen in Functie Gebouw Rijk kunt u vinden op: www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/uitvoering/geestelijk-verzorger

Voor inhoudelijke informatie omtrent de vacature kunt u contact opnemen met:

Naam: Jan-Gerd Heetderks
Functie: Hoofdpredikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Justitie & Veiligheid 
Emailadres: j.heetderks@dji.minjus.nl 
Telefoon: 06-46891062

Voor informatie over de procedure:

Naam: Wibo de Vries
Functie: Directeur JICN
Telefoonnummer: +599 795 2463

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
vacature@rijksdienstCN.com