JICN Backoffice medewerker

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) is op zoek naar een Backoffice medewerker.

MBO| Bonaire| 39,5 uur| P&O2021_010_007 | Sluitingsdatum: 1 december 2021

Functieomschrijving

Als backoffice medewerker ben je verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen die voort komen uit acties en interventies binnen het D&R plan (detentie en re-integratieplan), zowel intra-, als extramuraal. Daarnaast voer je alle facilitaire en logistieke werkzaamheden uit in het kader van intra- en extramurale D&R fasering. Ook hou je je bezig met het toegang geven aan gemeenten en ketenpartners in de justitiële inrichting.

Functietaken

 • Bij aankomst van justitiabelen check je alle verzamelde gegevens van ketenpartners op juistheid, bruikbaarheid en maakt een digitaal dossier aan;
 • Je beheert de administratieve afhandeling van het gehele dossier van justitiabelen tijdens-, en na de detentieperiode. Dit doe je in nauwe samenwerking met de ketenpartners;
 • Je maakt in nauwe samenwerking met de (senior) casemanager tussen- en eindrapportages op en bent hierover in contact met de juiste ketenpartners;
 • Je levert de juiste gegevens op basis van de detentie en re-integratie plannen aan de front office voor o.a. deelneming van justitiabelen aan detentie en re-integratie activiteiten;
 • Je stelt de agenda op en notuleert bij de diverse selectie-, detentie- en re-integratie overleggen;
 • Je bereidt, op logistiek en facilitair gebied, activiteiten en interventies voor en hebt hierover contact met interne partijen en ketenpartners;
 • Je coördineert het contact met bezoek en externe dienstverleners;
 • Je verwerkt de post en de bestellingen van de afdeling;
 • Je maakt en verstrekt managementrapportages.

De organisatie

De JICN is een Justitiële Inrichting gehuisvest in een ultramodern gebouw te Plantage Aruba, waar alle justitiabelen van de Caribisch Nederland geplaatst kunnen worden. Er zijn 113 detentieplekken verdeeld over 7 afdelingen, waaronder jong volwassenen, vrouwen en huis van bewaring. Tevens verzorgt de JICN de arrestanten en justitiabelen met extra klinische zorgbehoeften.

Afdeling Detentie en Re-integratie

Vaak hebben justitiabelen te maken met veel problemen voordat zij met Justitie in aanraking komen. Om de kans te verkleinen dat justitiabelen na hun vrijlating weer in een oud patroon terugvallen vervallen, faciliteert het programma Detentie en Re-integratie (D&R) van JICN bij een goede terugkeer naar de maatschappij. In het programma D&R wordt gewerkt aan het verbeteren van de structuur en de doorontwikkeling van re-integratieactiviteiten voor volwassen (ex-)justitiabelen. Het programma levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de samenwerking tussen JICN, OLB en andere ketenpartners.

Jouw competenties

 • Samenwerken
 • Nauwkeurig
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Aandacht voor details

Functie-eisen

 • Je bent in het van een MBO diploma op minimaal niveau 4;
 • Je bent in staat om structuur aan te leggen en administratief secuur te werken;
 • Je hebt kennis van geautomatiseerde systemen waaronder het MS-office pakket;
 • Je bent communicatief vaardig in Nederlands;
 • Je hebt ruime ervaring in de administratie;
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal;
 • Je bent bereid om trainingen en cursussen te volgen op o.a. op het gebied van administratieve systemen;
 • Je bent in staat om kernachtige notulen op te stellen.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in aanloopschaal 6 en functieschaal 7 (bruto maandsalaris minimaal $ 1.719,- en maximaal $ 2.774,-), bij een werkweek van 39,5 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de werkweek 36 uur per week, met behoud van salaris;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 184 vakantie-uren bij een werkweek van 39,5 uur per week. Met ingang van 1 januari 2022 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren;
 • Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die reeds woonachtig op Bonaire zijn de voorkeur. 

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur;
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,- in 2021) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan; 
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met Roxanne de Kaper op telefoonnummer: +599 7815729.

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatie sturen naar vacature@rijksdienstCN.com