JICN Agogisch Activiteitenbegeleider

Ben je creatief in het bedenken van activiteiten? Sta je stevig in je schoenen en ben je  sociaal bewogen?  Wil jij samen met jouw collega’s werken aan de humane detentie binnen de gevangenis van Bonaire? Solliciteer dan als agogisch activiteitenbegeleider bij de JICN!

MBO | Bonaire | 36 uur | P&O2021_012_002 | Sluitingsdatum: 19 januari 2022

Functieomschrijving

Als activiteitenbegeleider bedenk, plan en organiseer je activiteiten die een justitiabele ondersteunen bij de terugkeer in de maatschappij en bij het zo goed en zelfstandig mogelijk leven. De justitiabelen met wie je werkt, leveren hier natuurlijk zelf ook een belangrijke bijdrage aan.

Je doel is vaak ook om de justitiabelen op individueel niveau of in een groep te leren weer zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. Je biedt ook ondersteuning door middel van het organiseren van activiteiten om de leefomgeving of betrokkenheid van de justitiabele te verbeteren.

Naast het verrichten van uitvoerend werk, begeleid je ook justitiabelen. Je werkt actief samen met het multidisciplinaire team tijdens deze begeleiding. Denk aan de casemanagers, de penitentiair inrichtingswerker en dergelijke.

In overleg met de justitiabele en de casemanager ontwikkel je een activiteitenplan. Je houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met wat de justitiabele wil en kan. Je kijkt en luistert goed naar de justitiabelen terwijl ze bezig zijn en maakt een verslag van je bevindingen. In besprekingen met het multidisciplinair team bespreek je de rapportages. Dit met als doel dat de begeleiding goed op de justitiabele afgestemd blijft.

Jouw taken

 • Je coördineert activiteiten en bewaakt tussentijds de voortgang;
 • Je maakt afspraken met derden over te verlenen diensten en spreekt tijdig aan op afwijking;
 • Je anticipeert op mogelijke knelpunten en grijpt tijdig in;
 • Je bespreekt casuïstiek met collega’s en staat open voor andere zienswijzen;
 • Je reflecteert op jouw eigen handelen, maakt dit bespreekbaar en staat open voor feedback;
 • Je signaleert knelpunten en doet concrete voorstellen voor verbetering;
 • Je deelt relevante kennis en informatie met collega’s, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk;
 • Je werkt actief aan goede samenwerkingsrelaties, bent bereikbaar en komt afspraken na;
 • Je handelt vanuit het gezamenlijke belang;
 • Je stemt af met collega’s, andere disciplines, ketenpartners en sociaal netwerk om in de aanpak op één lijn te komen of blijven.

De organisatie

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid vrijheidsbenemende straffen en maatregelen uit die door een uitspraak van een rechter worden opgelegd. De locatie Bonaire is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Er is capaciteit voor 113 mannen, vrouwen, arrestanten, vreemdelingen en jeugdigen.

De JICN valt sinds 10 oktober 2010 onder het beheer van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). De kerntaak van de JICN is het veilig insluiten van gedetineerden, het herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recidive (herhaalde criminaliteit) en het bieden van perspectief aan gedetineerden door in te zetten op re-integratie.

Jouw competenties

 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur MBO Sociaal-Juridisch Medewerker (SJM niveau 4) of Agogisch werker GGZ;
 • Je beschikt over theoretische en toepassingsgerichte kennis van sociaal juridische dienstverlening;
 • Je hebt kennis van (veiligheids)voorschriften en procedures gerelateerd aan de justitiële inrichting.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in aanloopschaal 7 en functieschaal 8 van minimaal $1.960,-  en maximaal $3.126,- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
 • Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de werkweek 36 uur per week, met behoud van salaris;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 208 vakantie-uren bij een werkweek van 39,5 uur per week, met ingang van 1 januari 2022 192 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur;
 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure;
 • Wij zoeken voor deze functie, gelet op het resocialisatiebeleid binnen onze inrichting, naar kandidaten met wat ruimere levenservaring en toe zijn aan een nieuwe carrière uitdaging en die reeds werkervaring hebben opgedaan elders, in zowel de publieke als private sector.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,-- in 2021), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevr. Aisheline Lacroes, via aisheline.lacroes@jicnbonaire.nl

Digitaal solliciteren

Je kunt je Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com