JGCN Jeugdzorgprofessional

Wil je als jeugdzorgprofessional uitvoering geven aan plannen van aanpak voor gezinnen? Wil je werken aan de bescherming van de ontwikkeling van kinderen? Wil je een bijdrage leveren aan een veilige omgeving voor kinderen? Reageer dan snel!

HBO| Bonaire| 39,5 uur| P&O2019_06_012 | Sluitingsdatum: 26 juli 2019

Als jeugdzorgprofessional geef je o.a. invulling aan de kinderbeschermingsmaatregel die door de rechter is uitgesproken en ben je ook breder inzetbaar voor het bieden van begeleiding aan (pleeg)gezinnen. Samen met ouders/verzorgers stel je een plan van aanpak op om de bedreiging voor de ontwikkeling van het kind op te heffen. Dit doe je door ouders te ondersteunen bij de opvoeding door o.a. huisbezoeken af te leggen en de noodzakelijke hulp en zorg in de thuissituatie te organiseren en coördineren. De veiligheid van het kind dient gemonitord te worden en vraagt zo nodig om actief ingrijpen. Dit doe je door regie te voeren.

Het organiseren en coördineren van pleegzorg indien die noodzakelijk is voor het veilig stellen van het kind valt ook onder je verantwoordelijkheden. Het opbouwen en onderhouden van een professioneel netwerk met betrokken deskundigen en zorgaanbieders behoort eveneens tot de werkzaamheden. Het werkgebied is divers en veelzijdig, maar wat zeker van jou wordt verwacht is:

 • Je zorgt voor het uitvoeren van het plan van aanpak door het begeleiden en bieden van hulp aan het gezin
 • Je maakt gebruik van verschillende op de hulpvraag, probleemsituatie of opgelegde maatregel gerichte behandelings- en begeleidingsmethodieken
 • Je bemiddelt in die situaties waarbij sprake is van conflicten (tussen jeugdige, cliëntsysteem en/of betrokken partijen)
 • Wanneer sprake is van een gedwongen kader verplicht je waar nodig betrokken ouders en kinderen om het plan van aanpak en gegeven adviezen en aanwijzingen op te volgen
 • Je verstrekt informatie, geeft voorlichting en advies aan ouders op het gebied van ontwikkeling en opvoeding
 • Je geeft trainingen die erop gericht zijn sociale en praktische vaardigheden uit te breiden

De organisatie

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) stelt de veiligheid van het kind centraal. Als een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, heeft JGCN de taak om voor een veilige leefomgeving te zorgen zodat het kind zich kan ontwikkelen in een beschermde omgeving. Dit kan zowel vrijwillig als in het gedwongen kader plaatsvinden.

Het jeugdbeleid in Caribisch Nederland kent twee overheden: de openbare lichamen zijn primair verantwoordelijk voor de preventie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de  complexere hulpvraag, pleegzorg en de uitvoering van de gezinsvoogdij.

Jouw competenties

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Sociabiliteit
 • Integriteit/betrouwbaarheid
 • Analyserend vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid

Functie-eisen

 • Je hebt een HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Je hebt ruime ervaring in de jeugdhulpverlening, bij voorkeur als gezinsvoogd of als ambulant hulpverlener
 • Je hebt een goede beheersing van Papiaments en Nederlands in woord en geschrift
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, werkmethoden en processen
 • Je hebt kennis van de (wettelijke) protocollen en richtlijnen voor de uitvoering van maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling en jeugdreclassering
 • Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/ familie, scholen, externe instanties en dergelijke

Wat wij bieden

 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 8 en functieschaal 9van minimaal $ 2.247,- en maximaal $ 3.506,- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring
 • Een eindejaarsuitkering van  minimaal $1.500
 • Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN
 • Interne opleidingsmogelijkheden
 •  vakantie uren (o.b.v. 39,5 urige werkweek)
 • Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling

Aanstellingseisen

 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist.
 • Het Nederlanderschap is een vereiste.

Voor informatie omtrent de vacature
Naam: Jeanalda Pourier, manager Jeugdzorg en Gezinsvoogdij
Telefoon    : +599 715 7201

Digitaal solliciteren
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com