Coördinerend inspecteur Arbeidsinspectie

Veilig, eerlijk en gezond werk. Daar staan we als ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor. Als Coördinerend inspecteur Arbeidsinspectie stuur jij het team van arbeidsinspecteurs aan. Samen met het team geef je uitvoering aan het toezicht en de handhaving hiervan.

 HBO| Bonaire|39,5 uur|P&O2019_08_002|Sluitingsdatum: 27 september  2019

Taken:

 • het functioneel aansturen van het werk van de arbeidsinspectie van SZW-CN en het optreden als begeleider en coach van en vraagbaak voor de inspecteurs;
 • het opstellen van het jaarplan van de arbeidsinspectie, het daartoe uitvoeren van risicoanalyses en het op basis daarvan aangeven van te stellen prioriteiten in het te plegen toezicht/de handhaving;
 • het leveren van de nodige input ten aanzien van toepassings- en omgevingsaspecten in de (dagelijkse) praktijk van het toezicht op en de handhaving van de wetgeving voor veiligheid op het werk, arbeidstijden en –voorwaarden, minimumloon en tewerkstellingsvergunningen en t.a.v. door het ministerie van SZW op of bij te stellen beleidsregels en werkinstructies op het vlak van de arbeidsinspectiein CN;
 • het op operationeel en tactisch niveau onderhouden van contacten (informatief, afstemmingsgericht en adviserend) met de (vreemdelingen)politie, de KMar, de toezichts-/handhaving eenheden van de openbare lichamen en met de arbeidsinspectie van het ministerie van SZW in Den Haag;
 • het mede zorgdragen voor het opstellen en actueel houden van informatie-/voorlichtingsmateriaal op het gebied van (arbeids)veiligheid, gezondheid en welzijn in de werksituatie;
 • het voeren van personeelsgesprekken;
 • het mede uitvoering geven aan de toezicht- en handhavings gerichte werkzaamheden van de arbeidsinspectie.

De organisatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert, direct aangestuurd vanuit het departement in Nederland, de sociale zekerheid voor Caribisch Nederland uit.

Wij zijn als SZW Caribisch Nederland hiertoe in het leven geroepen om te zorgen voor uitvoering van AOV, Onderstand, AWW, Arbeidsinspectie, Arbeidszaken, Loonderving en het verlenen van Tewerkstellingsvergunningen.

Jouw competenties

 • Oordeelsvorming
 • Omgevingssensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en Organiseren
 • Samenwerken
 • Ontwikkelen medewerkers

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een HBO diploma (bij voorkeur relevante opleiding bestuurskunde, bedrijfskunde of in een technische richting);
 • Je bent in het bezit van een diploma buitengewoon agent van politie (Bavpol);
 • Je hebt kennis van de wetgeving (en relevante juridische procedures) op het terrein van veiligheid op het werk, arbeidstijden en –voorwaarden, minimumloon en tewerkstellingsvergunningen;
 • Je hebt inzicht in de context waarbinnen SZW-CN en in het bijzonder de arbeidsinspectie opereert;
 • Je beschikt over vaardigheid in het omgaan met de diverse ketenpartners en diverse culturen/omstandigheden;
 • Je hebt kennis van de diverse sectoren van bedrijfsleven in  CN;
 • Je beschikt over vaardigheid in het uitvoeren van risicoanalyses en  het opstellen van rapportages/inspectieplannen;
 • Je beschikt over vaardigheid in het uitvoeren van controles en het opstellen van processen verbaal;
 • Je hebt een goede beheersing van Nederlands en bij voorkeur van Engels, Spaans en Papiaments in woord en geschrift.

Wat wij bieden:

 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 10 of functieschaal 11 van minimaal $ 2.967,- en maximaal $ 4.460- per maand bij een werkweek van 39,5 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring
 • Een eindejaarsuitkering van 6%
 • Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging
 • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN
 • Interne opleidingsmogelijkheden
 • 184 vakantie uren (o.b.v. 39,5 urige werkweek)
 • Een verhuisregeling als je vanuit het buitenland reageert

Voor interne kandidaten geldt:

 • Wanneer je al een vast dienstverband hebt, dan wordt je vaste dienstverband, met extra afspraken, voortgezet.
 • Wanneer je een tijdelijk dienstverband hebt dan zal een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar worden aangeboden, waarbij bij wederzijds tevredenheid en mogelijkheid bestaat op een vaste aanstelling.

Voor externe kandidaten geldt:

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid kan de tijdelijke aanstelling na een jaar worden omgezet in een vast dienstverband.

Voor informatie omtrent de vacature:
Naam: Gerard Meijer, plv unit hoofd SZW
Telefoon    : +599 781 0255

Digitaal solliciteren
Je kunt je Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com