BZK Programmamanager Sint Maarten

Ben jij die daadkrachtige netwerker die stuurt op resultaat? Heb jij inzicht in de politieke en culturele omstandigheden en kan je dit verbinden aan het hervormingstraject, dan zoeken wij jou.

COHO

WO| Standplaats Den Haag | 36 uur |KR 2020 24|Sluitingsdatum 20 januari

Als programmamanager Sint Maarten zorg je voor het opzetten en inrichten van een goed en integraal werkend programmateam. Tot jouw verantwoordelijkheden behoren de selectie en plaatsing van personeel en een effectieve verdeling van taken en werkzaamheden binnen het team. In afwachting van de oprichting van het COHO neem je het voortouw in het voorbereiden van de inrichting en uitvoering van de Landspakketten. Samen met de andere programmateams bewaak je de integraliteit en eenduidigheid in de opzet en uitvoering van de projecten en programma’s. Bovendien ben je als programmamanager verantwoordelijk voor de sturing en monitoring van het programma Wederopbouw Sint Maarten.

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Met de drie Landen zijn inmiddels akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO). Tot die tijd zal, onder de directeur Landen van de directie Koninkrijksrelaties, een tijdelijke werkorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich nemen. Binnen de tijdelijke werkorganisatie opereren drie programmateams: Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Voor het programmateam Sint Maarten zoeken wij een enthousiaste en ervaren Programmamanager.

De organisatie

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Jouw taken

 • Je zorgt voor de functionele aansturing van de leden van het programmateam.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van het inrichten, uitvoeren, monitoren en evalueren van verbeter- en ontwikkelprogramma’s en -projecten in en voor de Landen op de volgende terreinen: vooronderzoeken/doorlichtingen – samen met de Landen en de verantwoordelijke departementen; uitwerken van samenhangende, integrale en uitvoerbare programma’s en projecten met heldere doelen, tijdslijnen, benodigde capaciteit en expertises en middelen; monitoren van de voortgang, meten en evalueren van de beoogde resultaten en benoemde mijlpalen.
 • Je regisseert en coördineert de projecten en programma’s die door de themateams worden uitgevoerd. Het eigenaarschap hiervan ligt voornamelijk bij de departementen.
 • Je bewaakt de integraliteit en eenduidigheid in de opzet en uitvoering van de projecten en programma’s binnen het programmateam. Dit doe je met de andere twee programmateams, met de ‘staande’ organisatie en met de themaverantwoordelijken (de departementen).
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Landen bij de uitvoering van projecten en programma’s.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de projecten en programma’s door het beschikbaar stellen van expertise en capaciteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het risicomanagement per programma/project.
 • Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en controleren van de voortgang van projecten en programma’s. Hierbij lever je een eigen aandeel in de integrale voortgangsrapportage.
 • Je draagt bij aan de politieke advisering. Denk hierbij aan de voorbereiding van het bewindspersonenoverleg, de beantwoording van Kamervragen, en het bijdragen aan de voorbereiding van het algemeen overleg en debatten.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van passende processen en systemen, de overleg- en verantwoordingsstructuur binnen het programmateam en breder binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau master / doctoraal  op het vakgebied financieel / economisch en minimaal tien jaar overheidservaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met werken in/met de Landen.
 • Je hebt ruime ervaring met het integraal managen en beheersen van complexe projecten en programma’s.
 • Je hebt ruime ervaring met het (functioneel) aansturen en de ontwikkeling van medewerkers.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in of met crisisorganisaties.
 • Je bent flexibel, organisatiesensitief, politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust.
 • Je kunt goed netwerken, onderhandelen en adviseren.
 • Je gaat resultaatgericht, verbindend en samenwerkingsgericht te werk en hebt een ontwikkelgerichte stijl van leidinggeven.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris min € 4.798 – max. € 7.047 bruto
 • Dienstverband tijdelijk
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Project- / Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia de Reuver, Directeur Landen DGKR
T: 06-48136669

Judith Jeurissen, Programmamanager tijdelijke werkorganisatie
T: 06-52744585

Digitaal solliciteren
Je kunt het Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com