BZK Liaison Hervormingen Sint Maarten

Ben jij de netwerker die stuurt op resultaat? Heb jij inzicht in de lokale gevoeligheden en behoeftes en kan je dit verbinden aan de hervormingen? Dan ben jij de liaision die wij zoeken.

COHO

WO|Philipsburg|36 uur|KR2020 29| Sluitingsdatum 20 januari 2021

Voor het programmateam Sint Maarten zoeken wij een Liaison Hervormingen. Vanuit jouw specifieke kennis van Sint Maarten, de cultuur en jouw brede en relevante netwerk op politiek-bestuurlijk niveau, adviseer je de tijdelijke werkorganisatie, de themateams en het COHO over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van maatregelen en hervormingen. En je ondersteunt en faciliteert een goede uitvoering.

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Met de drie Landen zijn inmiddels akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO). Tot die tijd zal, onder de directeur Landen van de directie Koninkrijksrelaties, een tijdelijke werkorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich nemen. Binnen de tijdelijke werkorganisatie worden programmateams Curaçao, Aruba en Sint Maarten ingericht.

De organisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het Rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Functie-eisen
 

 • Je koppelt wo-niveau master / doctoraal in het vakgebied financieel  /  economisch aan minimaal acht jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt het liefst al ervaring bij meerdere departementen op verschillende beleidsterreinen.
 • Je hebt kennis van en aantoonbare affiniteit met de Caribische delen van het Koninkrijk.
 • Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op Sint Maarten en in de politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent een echte netwerker en weet de juiste contacten op het juiste moment in te schakelen om doelstellingen te bereiken.
 • Je hebt een aantoonbaar sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent resultaatgericht, flexibel en werkt graag samen.
 • Je kunt goed onderhandelen en adviseren.
 • Je bent verbindend en inspirerend.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan het opstellen van de uitvoeringsagenda en de implementatie van hervormingen en maatregelen.
 • Je adviseert op basis van specifieke landenkennis en lokale expertise over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de aanpak van hervormingsprojecten, -programma’s en -maatregelen richting de tijdelijke werkorganisatie, de themateams en het COHO in oprichting.
 • Je draagt bij aan het monitoren van de uitvoering en voortgang op hervormingsprojecten, -programma’s en -maatregelen.
 • Je neemt deel aan en adviseert themateams en hervormingsprojecten en -programma’s.
 • Je jaagt het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s aan, signaleert knelpunten, bemiddelt en komt met oplossingsvoorstellen.
 • Je bent het aanspreekpunt in Sint Maarten (vanuit de tijdelijke werkorganisatie/COHO) voor de voorbereiding en uitvoering van hervormingen en maatregelen.
 • Je treedt op als boegbeeld en aanspreekpunt voor de ambtelijke organisaties, politiek en andere relevante actoren, en je stimuleert eigenaarschap voor hervormingen en maatregelen.
 • Je treedt op als liaison/intermediair vanuit de tijdelijke werkorganisatie en het op te richten COHO naar de Landen.
 • Je onderhoudt contacten en je informeert en werkt samen met de Vertegenwoordiging van Nederland in Sint Maarten (VN ACS).
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen en/of knelpunten die van invloed kunnen zijn op de voorbereiding of uitvoering van hervormingen en maatregelen.
 • Je komt met voorstellen voor oplossingen, zoals specialistische inzet, extra capaciteit en het aanscherpen van de project- en programma-uitvoering.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris min €4.281 – max. €6.419 bruto
 • Contract­duur1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia de Reuver, Directeur Landen DGKR
T: 06-48136669

Judith Jeurissen, Programmamanager tijdelijke werkorganisatie
T: 06-52744585

Digitaal solliciteren
Je kunt het Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com