BZK Coördinerend beleidsmedewerker Financiën en economie

Ben jij de linking pin tussen de afdeling Financiën & Economie en de programmamanagers Landen? Je hebt gevoel voor politieke, bestuurlijke en interculturele verhoudingen? Dan zoeken wij jou. 

COHO

WO|Den Haag| 36 uur|KR 2020 21|Sluitingsdatum 20 januari 2021

Functie omschrijving

Als afdeling Financiën en Economie van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties bevorderen we een stabiele financieel-economische ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor Curaçao en Sint Maarten is bij de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 op grond van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) het financieel toezicht ingesteld. Voor Aruba is in augustus 2015 onafhankelijk financieel toezicht vastgelegd per Landsverordening. Voor de openbare lichamen zijn regels voor toezicht neergelegd in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wij geven invulling aan de taken die voortvloeien uit de genoemde wettelijke kaders en dragen bij aan het coördineren en structureel bestendig maken van de financiële huishouding van de openbare lichamen. Ook adviseren we de Rijksministerraad over verschillende onderwerpen op het terrein van financiën en economie. Als coördinerend beleidsmedewerker speel jij daarbij een belangrijke rol.

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Met de drie Landen zijn inmiddels akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO). Tot die tijd neemt  een tijdelijke werkorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich. Naast de uitvoering van jouw reguliere werkzaamheden, coördineer jij als meewerkend voorman de voorbereiding en uitvoering van de hervormingen en maatregelen op het terrein van financiën en economie. Jij treedt op als vervanger van het afdelingshoofd Financiën en Economie als het gaat om de portefeuille Landen.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan het opstellen en beheren van de uitvoeringsagenda.
 • Je draagt vanuit jouw expertise op het terrein van financiën en economie bij aan de opzet van vooronderzoeken en/of doorlichtingen die in samenwerking met de landen en betrokken departementen op deze thema’s worden uitgevoerd.
 • Je levert input vanuit de afdeling Financiën en Economie voor de uitwerking van de betreffende thema’s in een uitvoeringsagenda met samenhangende en uitvoerbare programma’s en projecten.
 • Je beoordeelt project- en programmavoorstellen op het terrein van de financieel-economische thema’s en adviseert over eventuele aanpassingen en aanscherpingen.
 • Je draagt bij aan het beheer van de uitvoeringsagenda op de financieel-economische thema’s, en je monitort en houdt toezicht op de uitvoering en voortgang, zodat tijdig bijsturingsmaatregelen genomen kunnen worden.
 • Je coördineert de werkzaamheden die vanuit de afdeling Financiën en Economie voor de uitvoeringsagenda’s op het vlak van hervormingen worden uitgevoerd, waarbij je zorgt voor integraliteit en eenduidigheid van de opzet en aanpak van de thema’s binnen de programmateams Landen.
 • Je treedt op als aanspreekpunt en linking pin tussen de afdeling Financiën en Economie en de programmamanagers Landen, waarbij je zorgt voor de afstemming op het vlak van financieel beheer en financieel toezicht met het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsagenda.
 • Je draagt bij aan de integraliteit en eenduidigheid als het gaat om de opzet en uitvoering van de betreffende thema’s tussen de programmateams, met de ‘staande’ organisatie en met de thematrekkers (departementen).
 • Je levert een aandeel in de voortgangs- en verantwoordingsrapportage op niveau van de uitvoeringsagenda’s Landen en draagt bij aan het risicomanagement op de relevante projecten en programma’s.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond, liefst in een financieel-economische richting, en anders vormden financiën en/of economie (micro/macro) een belangrijk onderdeel van je opleiding.
 • Je hebt minimaal vijf jaar overheidservaring.
 • Je hebt het liefst al werkervaring bij meerdere departementen, bijvoorbeeld Financiën (IRF) of andere A-directies, en/of beleidsvelden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring met gemeentefinanciën en/of regionale economie.
 • Je hebt affiniteit met bestuur, beleid en financiën en hebt oog voor de gewenste maatschappelijke, institutionele en (sociaal-)economische effecten.
 • Je hebt gevoel voor politieke, bestuurlijke en interculturele verhoudingen.
 • Je bent je bewust van de (overzeese) politiek-bestuurlijke omgeving waarin het directoraat-generaal opereert en weet hier tactisch, creatief en effectief mee om te gaan.
 • Je drukt je mondeling gemakkelijk uit en toont daarbij lef en durf.
 • Je hebt een goede pen, ruime ervaring met het schrijven van beleidsnotities, en kunt snel tot de kern van een vraagstuk doordringen.
 • Je hebt coördinerende en/of leidinggevende ervaring;
 • Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit die zaken zelfstandig en in goede samenwerking met anderen kan en wil aanpakken.
 • Je hebt een uitstekend analytisch vermogen, bent resultaatgericht, proactief en pragmatisch.
 • Je bent oplossingsgericht, stressbestendig en flexibel, en hebt overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris min € 4.252 – max. € 6.374 bruto
 • Dienst­verband tijdelijk
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia de Reuver, Directeur Landen DGKR
T: 06-48136669

Judith Jeurissen, Programmamanager tijdelijke werkorganisatie
T: 06-52744585

Digitaal solliciteren
Je kunt het Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com