BZK Beleidsmedewerker Investeringen

Ben jij een strateeg op het gebied van economische investeringen? Ben jij onderzoekend, analytisch en heb je een klik met de landen van het Koninkrijk? Dan zoeken wij jou.

COHO

WO|Den Haag | 36 uur | KR 2020 22 | Sluitingsdatum 20 januari 2021

Als gevolg van COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Toerisme, de grootste bron van inkomsten, is stil gevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede.

Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met medische bijstand met het oog op beheersing van COVID-19, voedselhulp en continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten. Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden  verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en effectiviteit publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en versterking van de rechtsstaat.

Met de drie Landen zijn inmiddels akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling (COHO). Tot die tijd zal, onder de directeur Landen van de directie Koninkrijksrelaties, een tijdelijke werkorganisatie de taak met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen op zich nemen.

Ten behoeve van het oprichten en inrichten van de entiteit is een Kwartiermaker aangesteld en wordt een projectteam samengesteld (kwartiermakerorganisatie). De tijdelijke werkorganisatie en kwartiermakerorganisatie werken nauw samen zodat processen van de tijdelijke werkorganisatie zoveel als mogelijk aansluiten op de uiteindelijke processen van de entiteit.

Functie omschrijving

Als beleidsmedewerker Investeringen ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor investeringen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het doel hiervan is de hervormingen en maatregelen die met deze landen zijn overeengekomen te ondersteunen. Je ondersteunt bij economische projecten, programma’s en regelingen. En je levert een bijdrage aan integrale voortgangs- en verantwoordingsrapportages.

In nauwe samenwerking met de tijdelijke werkorganisatie en verantwoordelijke departementen verken je de mogelijkheden voor economische investeringen. Daarbij kun je denken aan investeringsfondsen, de aansluiting bij bedrijfslevenprogramma’s, de verbetering van het ondernemingsklimaat en onderzoek naar instrumenten als leningen, deelnemingen en garanties.

Bij je werk hoort ook het analyseren van en eventueel laten uitvoeren van marktanalyses of -verkenningen om de investeringsmogelijkheden in beeld te brengen. Je formuleert voorstellen voor investeringen binnen de bestaande fondsen in het kader van de hervormingen en werkt deze uit. Verder richt je samen met de programmasecretaris het toezicht, de monitoring en de verantwoording in. Je formuleert, in samenwerking met de tijdelijke werkorganisatie, vakdepartementen en de Landen extra financieringsvoorstellen richting het Ministerie van Financiën en werkt de invulling uit, inclusief  toezicht, de monitoring en de verantwoording.  Daarnaast werk je mee aan een soepele en goede overheveling van de taken van de tijdelijke werkorganisatie naar het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau in een financieel-economische richting.
 • Je hebt meer dan vijf jaar overheidservaring.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen complexe projecten en programma’s, inclusief monitoring en evaluatie.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de Landen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van economie en het bedrijfsleven.
 • Je bent resultaatgericht, proactief en flexibel, en je kunt je werk goed plannen en organiseren.
 • Je bent gericht op samenwerking en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je hebt inzicht in hoe de organisatie waarin je aan de slag gaat feitelijk werkt en hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen.
 • Je kunt je goed verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris min € 3.815 – max. € 5.671 bruto
 • Dienstverband tijdelijk
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia de Reuver, Directeur Landen DGKR
T: 06-48136669

Judith Jeurissen, Programmamanager tijdelijke werkorganisatie
T: 06-52744585

Digitaal solliciteren
Je kunt het Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
Email: vacature@rijksdienstCN.com