BZK Adviseur Landen

Ben jij de spin in het web die de programma managers kan adviseren bij de uitvoering van de hervormingstrajecten? Dan zoeken wij jou. 

COHO

 WO|standplaats Den Haag| 36 uur|KR 2020 17|Sluitingsdatum 20 januari 2021

… adviseur….

Door COVID-19 zijn de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten (de Landen) ongekend zwaar geraakt. Jij draagt als adviseur Landen binnen een programmateam bij aan (de voorbereiding van) het opstellen en beheren van de uitvoeringsagenda voor het betreffende land. Dat doe je op basis van de hervormingsopdrachten, zoals vastgesteld in de landspakketten.

Toerisme, de grootste bron van inkomsten van de Landen, is stilgevallen en er is sprake van een forse krimp van de economie, sterke stijging van de werkloosheid en een zorgelijke toename van armoede. Nederland helpt Curaçao, Aruba en Sint Maarten met medische bijstand met het oog op de beheersing van COVID-19, voedselhulp en de continuïteit van intercontinentaal en interinsulair transport voor essentiële diensten.

Daarnaast zijn leningen verstrekt. Nieuwe leningen worden alleen nog onder voorwaarden verleend: de landen voeren hervormingen en maatregelen (de zogeheten Landspakketten) door om het weerstandsvermogen te versterken. Een orgaan ondersteunt dit en ziet toe op de uitvoering. De maatregelen en hervormingen zien toe op de volgende thema’s: financiële sector, financieel beheer, kosten en de effectiviteit van de publieke sector, belastingen, economische hervormingen, zorg, onderwijs en het versterken van de rechtsstaat.

Met de drie landen zijn inmiddels akkoorden gesloten met betrekking tot de hervormingen en maatregelen. Binnen het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties worden voorbereidingen getroffen voor het opzetten en inrichten van het Caribisch orgaan voor Hervorming en ontwikkeling. Tot die tijd neemt, onder de directeur Landen van de directie Koninkrijksrelaties, een tijdelijke werkorganisatie de taak rond de uitvoering van de maatregelen op zich. Binnen de tijdelijke werkorganisatie opereren drie programmateams: Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

De organisatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het Rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.


Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. De directie Koninkrijksrelaties is verder verantwoordelijk voor realisatie van een integrale, beleidsmatige, aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Jouw taken

 • Je ondersteunt de programmamanagers bij het vormgeven en inhoudelijk definiëren van het programma over de inhoudelijke thema’s die aan jou zijn toebedeeld en bij het besturen van het integrale programma van het desbetreffende land.
 • Je draagt bij aan het opstellen en beheren van de uitvoeringsagenda.
 • Je draagt bij aan vooronderzoeken/doorlichtingen die in samenwerking met de Landen en betrokken departementen op deze thema’s worden uitgevoerd.
 • Je ondersteunt vanuit jouw kennis van de specifieke context en omstandigheden van de Landen de departementen, adviseurs en programmamanagers van de andere twee teams bij het uitwerken van de betreffende thema’s in een uitvoeringsagenda met samenhangende en uitvoerbare projecten met heldere doelen, tijdslijnen, de benodigde capaciteit en expertises en middelen.
 • Je monitort en coördineert de activiteiten op basis van inzicht in overige trajecten, reguliere taken en ontwikkelingen van de Landen.
 • Je beheert de uitvoeringsagenda en zorgt voor continu inzicht in de voortgang van het deel waarvoor je verantwoordelijk bent, zodat tijdig passende bijsturingsmaatregelen genomen kunnen worden.
 • Je bent het aanspreekpunt voor het Land als het gaat om de voorwaarden, maatregelen en hervormingsprojecten: je bent de spin in het web en vraagbaak, signaleert eventuele knelpunten en komt met oplossingen.
 • Je draagt bij aan de integraliteit en eenduidigheid als het gaat om de opzet en uitvoering van de betreffende thema’s tussen de programmateams, met de ‘staande’ organisatie en met de thematrekkers (departementen).
 • Je levert een aandeel in de voortgangs- en verantwoordingsrapportage op niveau van het programmateam en je draagt, onder regie van de adviseur programmabeheersing, bij aan het risicomanagement en het actueel houden van de planning van projecten op de thema’s waarover jij advies geeft.

Functie-eisen

 • Je koppelt wo-niveau aan minstens vijf jaar overheidservaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met een of meer van de genoemde inhoudelijke thema’s.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Landen.
 • Je hebt het liefst ervaring met project- en programmamatig werken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent resultaatgericht, flexibel en werkt graag samen.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk uitstekend uitdrukken.
 • Je bent een echte netwerker en kunt goed onderhandelen en adviseren.
 • Je bent organisatiesensitief, politiek-bestuurlijk gevoelig en omgevingsbewust.

Arbeidsvoorwaarden:
 

 • Salarisniveau schaal 12 min € 3.815 – max. € 5.671 bruto per maand
 • Dienstverband tijdelijk
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Aantal uren per week 36


Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.
Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia de Reuver, Directeur Landen DGKR
T: 06-48136669

Judith Jeurissen, Programmamanager tijdelijke werkorganisatie
T: 06-52744585

Digitaal solliciteren
Je kunt het Curriculum Vitae met motivatie sturen naar: vacature@rijksdienstCN.com