Voogdij

Alle minderjarige kinderen moeten onder gezag van een ouder(s) staan. Als het gezag niet kan worden uitgeoefend, moet er een (tijdelijke) voogd worden aangewezen. Een verzoek voor tijdelijke voogdij kunt u indienen bij de Voogdijraad CN.

Een tijdelijke voogd is nodig als jongeren (tijdelijk) in het buitenland gaan wonen voor hun studie of als de ouder(s) het eiland langer dan 3 maanden verlaten en het kind achter willen laten in de zorg van een ander. Ook als een kind uit het buitenland komt en iemand op Bonaire, Saba of Sint Eustatius voor het kind zal zorgen, is het regelen van (tijdelijke) voogdij noodzakelijk.

Een (tijdelijke) voogd is iemand die de verantwoordelijkheid, zorg en opvoeding van het kind van de ouder(s) overneemt. Een tijdelijke voogd kan ook officiƫle handelingen namens de minderjarige verrichten, zoals het ondertekenen van belangrijke documenten en het beheren van de financiƫn.

Als de omstandigheden veranderen en de ouder(s) zorgt weer zelf voor de minderjarige, dan vraagt de tijdelijke voogd om herstel van ouderlijk gezag.