Kinderbescherming

Als er binnen een gezin problemen zijn, kan een gezin hulp hebben ingeschakeld van mensen uit hun sociale netwerk of van professionele instanties. Soms zijn de omstandigheden van een kind en het gezin zo zorgelijk dat deze hulp niet (meer) voldoende is. Jeugdzorg Caribisch Nederland kan dan worden ingeschakeld. 

Als deze instantie tijdens een hulpverleningstraject overweegt een verzoek tot onderzoek bij de Voogdijraad CN in te dienen, kan de Voogdijraad CN met de betrokken hulpverleners bekijken of de ingeschakelde hulp voldoende is om bedreiging van de ontwikkeling weg te nemen. De Voogdijraad CN kijkt daarbij vanuit het belang van het kind. Wanneer acties en resultaten niet voldoende zijn, doet de Voogdijraad CN onderzoek. Uit dit onderzoek kan blijken dat er gedwongen hulp voor het kind moet komen. De Voogdijraad CN verzoekt dan de rechter een zogenoemde maatregel van kinderbescherming op te leggen. De meest voorkomende maatregel is een ondertoezichtstelling. Hierbij wordt een gezinsvoogd toegewezen. Het gezin is verplicht om deze hulp te accepteren.