Tijdelijke voogdij

Een minderjarig kind kan voor zijn of haar studie Bonaire gaan verlaten om zonder zijn gezagdragende ouder(s) in het buitenland te gaan studeren, bijvoorbeeld in  Nederland of op Curaçao.

Of de gezagdragende ouder(s) verlaten het eiland en laten het kind achter in de zorg van een ander. In dat geval zijn de ouders verplicht om iemand aan te wijzen die de verantwoordelijkheid, zorg en opvoeding voor het kind van hen overneemt: een tijdelijk voogd. Een tijdelijk voogd verricht officiële handelingen namens de minderjarige, zoals het ondertekenen van belangrijke documenten. Ook beheert de tijdelijk voogd de financiën.