Aanvraag herstel in gezag

Verzoeken voor herstel in gezag kunnen bij de Voogdijraad CN worden ingediend op het eiland waar het kind ingeschreven staat én moet worden gedaan door de tijdelijk voogd van het kind tijdens spreekuren van de Voogdijraad CN op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur. 

Als u niet de mogelijkheid heeft om tijdens spreekuren naar de Voogdijraad CN te komen, kunt u telefonisch een afspraak maken met de Voogdijraad CN op uw locatie. Het verzoek wordt daarna in behandeling genomen en er wordt een onderzoek verricht naar de ouder die hersteld wens te worden in het ouderlijk gezag. Als er geen bezwaren zijn gevonden bij de ouder(s) en de tijdelijk voogd akkoord gaat met het verzoek, kan de tijdelijk voogd het verzoek indienen bij de Rechtbank. De Rechtbank zal u daarna uitnodigen voor een zitting waarbij de rechter een uitspraak zal doen.