Herstel ouderlijk gezag

Een ouder kan op zijn of haar verzoek (tijdelijk) worden geschorst uit het ouderlijke gezag. Dit kan als het kind een tijdelijk voogd heeft vanwege zijn of haar studie.

Het ouderlijk gezag kan ook worden geschorst als de ouder wegens persoonlijke redenen er een tijdje niet was om het gezag uit te oefenen. Als de omstandigheden zijn veranderd, kan de ouder vragen om hersteld te worden in het ouderlijk gezag.