Aanvraag gezamenlijk gezag

Ouders kunnen een aanvraag voor gezamenlijk gezag indienen bij de Voogdijraad CN op het eiland waar het kind staat ingeschreven.

De Voogdijraad CN neemt uw verzoek in behandeling en stelt documentatie op, waarmee ouders het verzoek voor gezamenlijk gezag kunnen indienen bij de Rechtbank. Beide ouders moeten aanwezig zijn voor het indienen van de aanvraag. Dit kan tijdens spreekuren van de Voogdijraad CN op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 11:00 uur. Als u niet tijdens spreekuren naar de Voogdijraad CN kunt komen, kunt u telefonisch een afspraak maken met de Voogdijraad CN op uw locatie.